Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu họcHướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu học


Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thồng, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017-2018;Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu họcHướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu học


Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thồng, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017-2018;

Căn cứ vào Hướng dẫn số .... /BGDĐT-GDTH ngày ..../8/2017 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học như sau:

Nhiệm vụ chung của Giáo dục tiểu học 2017 - 2018

1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ cương, nề nếp dạy và học, khắc phục triệt để những tiêu cực trong giáo dục;

2. Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Văn bản hợp nhất số 03/2016/TT-BGDĐTvề quy định đanh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mở rộng và thực hiện tốt dạy học Tiếng Việt lóp 1 theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; tiếp tục chỉ đạo, triển khai tốt dạy học Ngoại ngữ và Tin học, đặc biệt là Tiếng Anh (để chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới); duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

3. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

4. Các cơ sở cần đầu tư chỉ đạo điểm, xây dựng từ 1 đến 2 trường Tiểu học thật sự tiêu biểu, điển hình từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng theo từng năm; từ năm học 2017-2018, mỗi trường trên toàn quốc, từng bước phải tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, một dấu ấn mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một ’’thương hiệu riêng” của môi nhà trường đê các em thây hạnh phúc, tự hào về ngôi trường của mình và luôn cảm nhận được ”Mỗi ngày đên trường là một ngày vui”.

 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu học 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top