Tài liệu điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học

Tài liệu điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là  Tài liệu Điều chỉnh nội dung dạy học ở tiểu học theo sách giáo khoa hiện hành . Tài liệu này hướng dẫn thực hiện theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 1 /9 /2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và các nội dung hướng dẫn cụ thể đối với từng môn học (thầy cô tải file đính kèm)

 

Tài liệu điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học
Trong quá trình tổ chức dạy học, cán bộ quản lí và thầy cô tiểu học cần lưu ý:
- Thời gian dư do giảm bớt bài, hoặc giảm bớt nội dung trong từng bài, giáo viên không đưa thêm nội dung khác vào dạy mà dùng để củng cố kiến thức và rèn kĩ năng đã học (trong bài đó hoặc bài trước) cho học sinh hoặc tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp. Nhà trường cần tổ chức để giáo viên thảo luận, thống nhất cách sử dụng thời gian dư cho hợp lí.
- Không kiểm tra, đánh giá vào các nội dung, các yêu cầu đã  được giảm bớt, các bài không dạy hoặc ở bài đọc thêm trong văn bản hướng dẫn điều chỉnh.
-  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học này được gửi đến từng giáo viên để thực hiện trong quá trình dạy học
 
 Chú ý với môn Tiếng Việt tiểu học
- Tiếp tục thực hiện giảm tải theo Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt.
- Điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt trong Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng  theo hướng: Không dạy một số bài khó, chưa thực sự cần thiết với học sinh; giảm một số câu hỏi, bài tập theo hướng tinh giản, thiết thực.
- Phân môn Tập đọc ở lớp 4, 5 : Chỉ yêu cầu có giọng đọc phù hợp với nội dung câu, bài.
- Phân môn Chính tả : Thay hoặc bớt ngữ điệu dài và khó cho luyện tập chính tả.
- Phân môn Tập làm văn: Thay một số nội dung, đề bài gần gũi với học sinh. Không dạy một số bài khó.
- Phân môn Kể chuyện lớp 4, 5:
+ Kể chuyện đã nghe, đã đọc: Với một vài chủ điểm khó hoặc với học sinh yếu có thể cho học sinh kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe giáo viên đọc, kể tại lớp rồi kể lại.
+ Kể chuyện được chứng kiến hoặc được tham gia: Giảm bớt một số bài khó.  
- Phân môn Luyện từ và câu: Giảm bớt một số nội dung khó.

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
- Công văn 5842 - Tài liệu điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học 
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
-Tài liệu điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học 

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top