Thông tư số 08 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên tieuhoc làm công tác công đoàn

Thông tư số 08 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên tieuhoc làm công tác công đoàn 

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhấn vào đây thầy cô tải về

 Tệp đính kèm: 08_2016_TT-BGDDT_Che do giao vien cong tac doan.doc 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top