Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học

van-ban-tieu-hocĐịa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học
Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học.

Khi nào thì triển khai Giáo dục quốc phòng và an ninh ở tieuhoc?
Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017, Thông tư Số: 01 /2017/TT-BGDĐT    về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh  trong trường tiểu học đã được triển khai nghiêm túc, thành quy chế tại các trường tiểu học. Trong Thông tư này đã hướng dẫn các thầy cố tieuhoc cách  lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.


Tải về Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học

Mục tiêu của dạy lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh ở tieuhoc là gì?
Qua việc triển khai lồng ghép, tích hợp Giáo dục quốc phòng và an ninh  vào bậc tiểu học nhằm  xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Cách dạy lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh như thế nào?
Cách dạy lồng ghép nội dung này ở trường tiểu học  phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 6 - 11 tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh.

Môn học nào ở tieuhoc  quy định dạy lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh ?
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học được thực hiện lồng ghép ( một phần, một ý, một nội dung )  thông qua nội dung các bài trong các môn học Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý tập trung vào một số chủ đề chính sau: tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; truyền thống lịch sử của quân đội và công an; một số kỹ năng sống phù hợp với sự phát triển của xã hội; giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:

Dạy lồng ghép tích hợp Giáo dục quốc phòng và an ninh vào các bài học ở tieuhoc  quy định trên có phá vỡ mục tiêu bài học không?
Hoàn toàn  không? Không làm cho bài học nặng nề.
Các địa chỉ tích hợp này  được biên soạn với tính chất học vui – vui học, học tập tương tác, góp phần hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học như giao tiếp, hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề, tự đánh giá, sáng tạo, tự tin... do vậy không làm cho bài học thêm kiến thức, mà làm cho bài học đươccj gắn kết với cuộc sống, các em thấy  yêu đất nước hơn, sống có trách nhiệm hơn.

Thể hiện dạy Dạy lồng ghép tích hợp Giáo dục quốc phòng và an ninh  ở tieuhoc  qua những minh chứng nào?
+ Các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc nội dung này. Đây là nội dung bắt buộc. ( là thông tư coi như pháp lệnh)
+ Minh chứng thể hiện trong giáo án và sổ báo giảng.
+ Minh chứng thể hiện  qua các bài giảng.
+ Minh chứng thể hiện qua buổi Bồi dưỡng hè, BDTX, lên lớp chuyên đề nối dung này.
+ Các thanh tra chuyên môn các cấp thường xuyên kiểm tra, triển khai nội  dung này.

Tải các địa chỉ lồng ghép  Giáo dục quốc phòng và an ninh  ở tieuhoc  tại đâu?

>>> Tải về Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học Lớp 1

>>> Tải về Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học Lớp 2

>>> Tải về Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học Lớp 3

>>> Tải về Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học Lớp 4

>>> Tải về Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học Lớp 5
- Nhấn vào đây để tải về Dạy lồng ghép tích hợp Giáo dục quốc phòng và an ninh  ở tieuhoc
- Nhấn vào đây để tải về Thông tư Số: 01 /2017/TT-BGDĐT Dạy lồng ghép tích hợp Giáo dục quốc phòng và an ninh  ở tieuhoc dạng .doc và dạng .pdf

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top