Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo Quyết định 31

Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo Quyết định 31

Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo quyết định 31 - Chào thầy cô và các bạn. Đây là bộ font chữ chuẩn ở tiểu học theo quyết định Số: 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ban hành ngày Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002 k èm theo Quyết định này "Mẫu chữ viết trong trường tiểu học".  Mẫu chữ viết trong trường tiểu học được áp dụng từ năm học 2002 - 2003. Các quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ. ông Vụ Trưởng Vụ Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo tiến độ đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

 

Mẫu chữ cái viết thường nét thanh nét đậm

Mẫu chữ cái viết thường nét thanh nét đậm

Mẫu các con chữ cái viết hoa kiểu 1 nét thanh nét đậm

 

Mời thầy cô và các bạn tải font chữ chuẩn này về máy 

>>>Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo quyết định 31 

>>>Quyết định Số: 31/2002/QĐ-BGD&ĐT về mẫu chữ chuẩn ở tiểu học  

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top