Thông tư 30 Đánh giá Học sinh tiểu học Năm học 2015 - 2016

Thông tư 30 Đánh giá Học sinh tiểu học Năm học 2015 - 2016

- Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục, có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học; Giúp học sinh có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

2. Nội dung đánh giá học sinh tiểu học toàn diện bao gồm chuẩn kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất cần thiết nhất của học sinh tiểu học.

3. Đánh giá học sinh tiểu học bao gồm đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì:

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định Đánh giá học sinh tiểu học:

1. Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục, có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học; Giúp học sinh có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

2. Nội dung đánh giá học sinh tiểu học toàn diện bao gồm chuẩn kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất cần thiết nhất của học sinh tiểu học.

3. Đánh giá học sinh tiểu học bao gồm đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì:

a) Đánh giá thường xuyên: Tùy theo tình hình thực tế học tập của mỗi học sinh mà giáo viên nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặcviết vào vở bài làm của học sinh để học sinh biết cách vượt qua các lỗi mình mắc phải hoặc có thể ghi vào Sổ theo dõi đánh giá học sinh những điều cần lưu ý để có kế hoạch giúp đỡ học sinh. Đây là những việc làm cần thiết để giúp học sinh học tập tốt hơn, không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh về điểm số hàng ngày.

b) Đánh giá định kì: Đề kiểm tra được thiết kế theo ba mức độ nhận thức của học sinh và được đánh giá theo thang điểm 10.

4. Một số nội dung khác mời xem trong dự thảo.

 

Xem cụ thể toàn bộ Văn bản Dự thảo Thông tư

 

 

 

Nhấn vào đây để tải toàn bộ Dự thảo đánh giá Học sinh tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top