Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN

Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNENCách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN - Thưa thầy cô , năm học này Vụ tiểu học nhận thấy Dạy học theo mô hình trường học mới đã có những thay đổi rõ rệt về cách thức dạy, học sinh tự học là chính - Đó chính là dạy học theo mô hình VNEN. Một trong những tiêu chí của mô nhình này , đó là trang trí lớp học. Không gian 4 bức trường xung quang trẻ được trang trí những sản phẩm những quy ước, những  quy ddonhj của trẻ đặt ra đã góp phần rất nhiều  trong việc hình thành quá trình nhận thức của trẻ. Hôm nay , tieuhocvn.info sẽ cung cấp cho thầy cô đang chuẩn bị dạy theo mô hình VNEN, những cách trang trí lớp học một cách cụ thể nhất. Rất mong thầy cô đóng góp ý kiến

 

Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN

Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNENCách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN - Thưa thầy cô , năm học này Vụ tiểu học nhận thấy Dạy học theo mô hình trường học mới đã có những thay đổi rõ rệt về cách thức dạy, học sinh tự học là chính - Đó chính là dạy học theo mô hình VNEN. Một trong những tiêu chí của mô nhình này , đó là trang trí lớp học. Không gian 4 bức trường xung quang trẻ được trang trí những sản phẩm những quy ước, những  quy ddonhj của trẻ đặt ra đã góp phần rất nhiều  trong việc hình thành quá trình nhận thức của trẻ. Hôm nay , tieuhocvn.info sẽ cung cấp cho thầy cô đang chuẩn bị dạy theo mô hình VNEN, những cách trang trí lớp học một cách cụ thể nhất. Rất mong thầy cô đóng góp ý kiến

1. Cách trang trí 10 bước học tập - Hay quy trình học tâp j theo mô hình VNEN

Bước 1:  Chúng em làm việc nhóm

Bước 2 :- Em viết tên bài học vào vở

Bước 3:- Em học mục tiêu của bài học

Bước 4:- Em bắt đầu hoạt động cơ bản

Bước 5:- Kết thúc hoạt động cơ bản

Bước 6:- Hoạt động thực hảnh

Bước 7:- Thực hiện hoạt động ứng dụng

Bước 8:- Đánh giá cùng thầy cô giáo

Bước 9:- Tìm viết vào bảng đánh giá

Bước 10 :- Học xong bài mới hoặc em phải học lại ở phần nào

2. Cách trang trí Góc học tập Môn học 

- Góc học tập các bộ môn phải thay đổi hằng tuần theo chương trình học

- Góc Tiếng Việt lưu lại những ghi nhớ, những bài văn hay, những bài viết đẹp,... liên quan đến môn Tiếng Việt

- Góc Toán học: Những công thức , những bảng biểu mà học sinh lớp đang học có trong chương trình... Thường xuyên cập nhật

- Góc khéo tay , hay làm : Cần lưu giữ lại các sản phẩm môn Mĩ thuật, Kĩ thuật, Hoạt động NGLL, Đội...sản phảm địa phương,.. Giáo dục truyền thống địa phương

- Góc Khoa học : - Thầy cô hướng dẫn học sinh sưu tầm những tranh ảnh về nội dung học tập của lớp để lưu lại.

- Góc tuyên truyền: Nên dán những chủ đề năm học, chủ đề tháng, Nội dung các đợt sinh hoạt trong tháng do nhà trường , PGD, Đoàn, Đội phát động. Việc cần làm trong tháng.

 

3. Trang trí bảng Hội đồng tự quản của lớp

Sơ đồ: Tổ chức Bộ máy Hội đồng tự quản học sinh bao gồm: 1 Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh, 2 phó Chủ tịch Hội đồng tự quản và các ban tham gia Hội đồng tự quản (Ban học tập, Ban quyền lợi, Ban sức khoẻ, vệ sinh,  Ban văn nghệ, thể dục, Ban thư viện; Ban đối ngoại…)

 

4. Trang trí: bảng Nội quy lớp học: Những quy định  do các em học sinh tự xây dựng , sau đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên tự viết, vẽ, trang trí và cam kết thực hiện

 

5. Cách trang trí bảng Sơ đồ cộng đồng

Sơ đồ cộng đồng là sự mô tả một cách đơn giản về cộng đồng địa phương, quan trọng nhất là ngôi nhà nơi các em sinh sống. Sơ đồ này do GV, HS và CMHS cùng xây dựng, nó giúp chúng ta:

- Hiểu được khoảng cách mà mỗi em HS phải đi từ nhà đến trường.

- Xác định xem vị trí trường học có thuận tiện so với nơi các em sinh sống hay không.

- Biết đường đi đến thăm các gia đình trong cộng đồng.

- Phục vụ du khách tham quan hay dân cư mới đến.

Ngoài ra sơ đồ là biểu hiện cụ thể về sự gắn kết giữa cộng đồng và nhà trường .

 

6. Trang trí Góc ngoại ngữ, Vui cùng sinh nhật: Lưu lại những vật dụng cần thiết để học ngoại ngữ, Gắn lịch để ghi lại những ngày , tháng sinh nhật của những bạn thành viên trong lớp

 

7. Cách trang trí Không gian lớp học

Mỗi lớp học có sự tổ chức, thiết kế, sắp xếp các điều kiện hỗ trợ dạy học tích cực theo sự sáng tạo của GV và HS

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top