Cách xử lí Video sau khi quay cho lớp học VNEN

Cách dùng máy quay phim cho lớp học VNEN

Cách xử lí Video sau khi quay cho lớp học VNEN

Thưa thầy cô và các bạn, Đây là bài hướng dẫn thầy cô Cách xử lí Video sau khi quay cho lớp học VNEN có trên http://tieuhocvn.info. Thầy cô có thể sử dụng bằng rất nhiều phần mềm xử lí phim sau khi quay để upload to Youtube.com nhưng trong bài này các thầy cô có thể sử dụng ngay phần mềm chỉnh sửa phim Movie Maker của Microsoft. Nó vừa nhẹ vừa đoen giản , tiện lợi và dễ sử dụng. Phần mềm này nhẹ cho mọi cấu hình của các máy và dễ dàng cài đặt, Cách xử lí ,Video , sau khi quay,  lớp học VNEN, chỉnh sửa video, giúp giáo viên sửa, sử dụng Movie Maker

 

Cách xử lí Video sau khi quay cho lớp học VNEN

Cách dùng máy quay phim cho lớp học VNEN

Cách xử lí Video sau khi quay cho lớp học VNEN

Thưa thầy cô và các bạn, Đây là bài hướng dẫn thầy cô Cách xử lí Video sau khi quay cho lớp học VNEN có trên http://tieuhocvn.info. Thầy cô có thể sử dụng bằng rất nhiều phần mềm xử lí phim sau khi quay để upload to Youtube.com nhưng trong bài này các thầy cô có thể sử dụng ngay phần mềm chỉnh sửa phim Movie Maker của Microsoft. Nó vừa nhẹ vừa đoen giản , tiện lợi và dễ sử dụng. Phần mềm này nhẹ cho mọi cấu hình của các máy và dễ dàng cài đặt, Cách xử lí ,Video , sau khi quay,  lớp học VNEN, chỉnh sửa video, giúp giáo viên sửa, sử dụng Movie Maker

Biên tập lại video

Cuối cùng, một khâu quan trọng không kém giúp cung cấp những đoạn video đầy tính chuyên nghiệp và nghệ thuật là phần mềm biên tập. Ngày nay, bạn có thể quay video xong rồi thực hiện biên tập ngay trên smartphone bằng những ứng dụng khá chuyên nghiệp mà không cần phải sử dụng máy tính.

Mọi tính năng từ cơ bản cho đến nâng cao, chẳng hạn như cắt cúp, hiệu ứng chuyển cảnh, làm tựa, tiêu đề… đều có trên các ứng dụng này. Ngoài ra, các nền tảng phổ biến như Android, iOS và Windows Phone đều có số lượng ứng dụng khá phong phú.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top