Cách Đánh giá học sinh tiểu học theo mô hình VNEN


Cách Đánh giá học sinh theo mô hình VNEN

Cách Đánh giá học sinh tiểu học theo mô hình VNEN

Thưa thầy cô và các bạn, Đây là những định hướng của Vụ trưởng Vụ tiểu học Phạm Ngọc Định mong muốn thầy cô trong tieuhocvn.info có những cách đánh giá học sinh tiểu học một cách đúng đắn nhất . Mong thầy cô chép những ý này vào sổ Bồi dưỡng thường xuyên  và xem trọn vẹn các  ý của Thầy Định truyền đạt trong video để chúng ta cùng thảo luận trong buổi Sinh hoạt chuyên môn theo hướng người học.

 

Cách Đánh giá học sinh tiểu học theo mô hình VNEN

Cách Đánh giá học sinh theo mô hình VNEN

 Cách Đánh giá học sinh tiểu học theo mô hình VNEN

Thưa thầy cô và các bạn, Đây là những định hướng của Vụ trưởng Vụ tiểu học Phạm Ngọc Định mong muốn thầy cô trong tieuhocvn.info có những cách đánh giá học sinh tiểu học một cách đúng đắn nhất . Mong thầy cô chép những ý này vào sổ Bồi dưỡng thường xuyên  và xem trọn vẹn các  ý của Thầy Định truyền đạt trong video để chúng ta cùng thảo luận trong buổi Sinh hoạt chuyên môn theo hướng người học.

a.) Giáo viên đánh giá học sinh thông qua việc quan sát:

- Tinh thần, thái độ học tập, tính tự giác, tích cực tham gia hoạt động nhóm.

- Tính hợp tác, thực hiện điều hành của nhóm trưởng.

- Kết quả thực hiện các hoạt động trong bài, đối chiếu với mục tiêu bài học.

- Ghi chép của học sinh.

b.) Học sinh tự đánh giá:

- Đánh giá việc hoàn thành từng hoạt động trong bài học.

- Đánh giá kết quả đạt được sau mỗi hoạt động, sau bài học.

- Đánh giá việc hoàn thành mục tiêu bài học.

c).  Đánh giá của nhóm:

- Tinh thần, thái độ.

- Sự tương tác với bạn bè.

- Thời gian và chất lượng hoàn thành hoạt động học.

- Kết quả các hoạt động học tập.

d). Cộng đồng đánh giá:

- Có thường xuyên trò chuyện với cha mẹ việc học ở trường;

- Có thực hiện chăm sóc cây cối, vật nuôi, sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình;

- Sự tự tin trong trao đổi, trò chuyện, giao tiếp;

- Khả năng diễn đạt, đối thoại, tương tác;

- Sự chuyên cần trong học tập, tiến bộ trong học tập.

e). Công cụ đánh giá:

-  Bằng sự quan sát, theo dõi;

-  Bằng phiếu đánh giá tiến độ học tập;

- Bằng Bản tổng hợp ý kiến đánh giá của giáo viên, học sinh, nhóm, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

 

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top