Mô hình trường học mới VNEN

Đặc điểm của mô hình dạy học VNEN - VNEN là gì ?Mô hình trường học mới  VNEN -  Đặc điểm của mô hình dạy học VNEN - VNEN là gì ?

Escuela Nueva- trường học mới viết tắt là EN

 Do TS Vicky Colbert de Arboleda sinh ra tại Mĩ nhưng lớn lên tại Colombia; được thực hiện tại Clolombia từ cuối năm 1970. EN mang đến cho HS một môi trường học tập tích cực, chú trọng sự tham gia hợp tác của HS, với ND học tập phù hợp với hoàn cảnh của HS. Điểm đặc biệt là EN luôn duy trì MQH mạnh mẽ giữa nhà trường và cộng đồng.

Mô hình trường học mới  VNEN 

Đặc điểm của mô hình dạy học VNEN - VNEN là gì ?Mô hình trường học mới  VNEN -  Đặc điểm của mô hình dạy học VNEN - VNEN là gì ?

Escuela Nueva- trường học mới viết tắt là EN

 Do TS Vicky Colbert de Arboleda sinh ra tại Mĩ nhưng lớn lên tại Colombia; được thực hiện tại Clolombia từ cuối năm 1970. EN mang đến cho HS một môi trường học tập tích cực, chú trọng sự tham gia hợp tác của HS, với ND học tập phù hợp với hoàn cảnh của HS. Điểm đặc biệt là EN luôn duy trì MQH mạnh mẽ giữa nhà trường và cộng đồng.

 Kết quả HS của trường theo mô hình EN có kĩ năng làm việc nhóm rất cao; có tư duy phê phán sâu sắc, có lòng tự tôn; có thái độ bình đẳng, dân chủ, kỉ luật làm việc cao; có kĩ năng học thuật, kĩ năng đời sống phù hợp; có kĩ năng tự học, tự nghiên cứu và tham gia vảo các hoạt động

Năm 1989 Ngân hành thế giới chọn mô hình này là một trong 3 cải cách hàng đầu tại các nước phát triển trên thế giới (TS Vicky Colbert de Arboleda được chọn làm đại diện, cố vấn)

VNEN là mô hình trường học Việt Nam mới (Escuela Nueva - Việt Nam)

VNEN được triển khai tại nước ta bắt đầu từ năm học 2011-2012 tại 24 trường của 12 huyện, 6 tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Khánh Hòa, Kon Tum và Đắk Lắk).

- Năm 2012-2013 triển khai tại 1447 trường tại 63 tỉnh thành

- Năm học 2013-2014 có trên 1650 trường dạy học theo VNEN

2. Bản chất của mô hình dạy học VNEN

- Mục tiêu: Phát triển con người, phát huy tính tích cực, tự giác; Đặt kỹ năng lên hàng đầu, đặc biệt là KN sinh hoạt nhóm, diễn giải, ngôn ngữ.

- Nội dung: Dựa vào SGK hiện hành, dựa vào chuẩn KTKN; Tính tích hợp, tương tác cao.

- Tài liệu: 3 trong 1 (SGK,SGV,SBT); Mục tiêu từng bài được ghi rõ; Qui trình dạy học được thể hiện rõ; Hình thức luyện tập và các dạng bài tập được thể hiện rõ; Đánh giá kết quả học tập được thể hiện rõ.

- Phương pháp: PP chủ đạo là hoạt động nhóm.

3. Đặc điểm chủ yếu của mô hình dạy học VNEN là gì?

- Học sinh: Tự giác, tự quản; tự học; tự đánh giá; tự tin; tự trọng.

- Giáo viên: Tự chủ; tự bồi dưỡng 

( tổ chức; Quan sát; Hỗ trợ; Chốt lại; Đánh giá quá trình và kết quả ).

- Nhà trường: …

Click here to download this document  Mo hinh Truong hoc Viet Nam Moi  Vietnam Escuela Nueva - VNE

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top