Cách dạy con học theo chương trình VNEN

Cách dạy con học theo chương trình VNENCách dạy con học theo chương trình VNEN  - Thưa thầy cô và các bạn. Đây là những việc cần trao đổi với phụ huynh có thể làm để giúp trẻ liên hệ bài học với thực tế cuộc sống thực hiện ngay đầu năm học này , giúp thầy cô đang giảng dạy VNEN dạyy tốt mục tiêu bài học . Thầy cô có thể tải giáo án này về và giảng  với các phụ huynh nhân buổi họp phụ huynh đầu năm.

 

Cách dạy con học theo chương trình VNEN

Cách dạy con học theo chương trình VNEN

Cách dạy con học theo chương trình VNEN  - Thưa thầy cô và các bạn. Đây là những việc cần trao đổi với phụ huynh có thể làm để giúp trẻ liên hệ bài học với thực tế cuộc sống thực hiện ngay đầu năm học này , giúp thầy cô đang giảng dạy VNEN dạyy tốt mục tiêu bài học . Thầy cô có thể tải giáo án này về và giảng  với các phụ huynh nhân buổi họp phụ huynh đầu năm.

Chúc thầy cô và các bạn vui vẻ

 Việc 1 - Hỏi về việc học tập của trẻ ở trường.
  Việc 2 - Lắng nghe trẻ chia sẻ những điều trẻ học được từ trường.
 Việc 3 - Yêu cầu trẻ trình bày vắn tắt phần ứng dụng của bài học mà trẻ cần phải hoàn thành.
  Việc 4 -Hướng dẫn trẻ hoàn thành phần ứng dụng của bài học để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau.
 Việc 5 - Chia sẻ với trẻ những kinh nghiệm hiểu biết của mình có liên quan đến nội dung, chủ đề mà trẻ quan tâm, thích thú.
 Việc 6 - Động viên, khích lệ việc học tập của trẻ.
 Việc 7 - Sẵn lòng san bớt công việc để dành thời gian tham gia các cuộc họp và hoạt động ở trường lớp, nơi các con em mình học tập.
 Việc 8 - Liên hệ với giáo viên biết việc học tập của con em mình, nhân sự chỉ dẫn của giáo viên về cách giáo dục phù hợp.
 Việc 9 - Cung cấp kinh nghiệm, sản vật truyền thống ở địa phương để đưa vào nội dung học tập


Click here to dowload >>>> Help your  children to learn Vietnam Escuela Nueva New School Model  - VNEN 

Click here to dowload from Mediafire>>>> Help your  children to learn Vietnam Escuela Nueva New School Model  - VNEN 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top