Tại sao từ Hán Việt lại được đưa vào giảng dạy ở chương trình Tiều học ?

Tại sao từ Hán Việt lại được đưa vào giảng dạy chương trình Tiều học ?

Trong tiếng Việt, các từ Hán Việt chiếm một phần khá lớn. Các từ Hán Việt được hình thành do sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán và Việt. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự phát triển của ngôn ngữ, những từ ngừ Hán Việt đã khác xa so với ngôn ngữ Trung Hoa hiện đại.

Read more ...