Print

Một vài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

Sáng kiến Kinh nghiệm  

 

SKKN Chủ nhiệm: Dạy học sinh lớp 1 tự bảo vệ bản thân

Tập tin đính kèm

14278163890411_Day_hoc_sinh_lop_1_ki_nang_tu_bao_ve_ban_thanchunhiem1BanhDucHienTHtru

____________________

 

Sử dụng có hiệu quả phương pháp quan sát trong dạy học môn TNXH lớp 1
Tên đề tài: Sử dụng có hiệu quả phương pháp quan sát trong dạy học môn TNXH lớp 1 của Giáo viên Chủ nhiệm: Tác giả: Cô giáo: Nguyễn Thùy Linh - Trường THCS Nguyễn Du

__________________

Một số biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp 1

Tên đề tài: Một số biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp 1 của Giáo viên Chủ nhiệm: Tác giả: Cô giáo: Chu Thanh Vân - Trường THCS Trần Nhật Duật

Tập tin đính kèm

14278154591091_SKKNTieng_VietChu_Thanh_Van.pdf

_____________________________

Kinh nghiệm dạy Thể dục ở lớp 1

Giáo dục thể chất có một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, là những người kế tục truyền thống và xây dựng đất nước ngày một to đẹp hơn. Vì thế, trẻ em phải được giáo dục toàn diện về mọi mặt: Đức - Trí - Thể - Mĩ như Bác Hồ đã từng nói: “Các cháu là mầm non, là tương lai của đất nước và của ngành thể dục thể thao, nên các cháu phải khỏe mạnh và có thể lực tốt”.

 

Tập tin đính kèm

14278150469471_SKKNThe_ducNguyenThanhHai.pdf

_____________________________

Kinh nghiệm dạy Thể dục ở lớp 1

________________________Source:tieuhocvn.info___________________