Phong trào thi đua học tập cho học sinh tiểu học thông qua công tác Đội

 

Phong trào thi đua học tập cho học sinh tiểu học thông qua công tác Đội

Xây dựng phong trào thi đua học tập thông qua công tác đội - Đây là một sáng kiến kinh nhiệm về công tác Đội Xây dựng phong trào thi đua nó định hướng cho các môn học trong chương trình. Nên đòi hỏi người giáo viên, khi đưa ra phong trào nào, phải nắm vững nội dung cấu trúc chương trình, biện pháp và phương pháp thi đua phù hợp với tâm lý của các em. Do đó khi xây dựng phong trào thi đua phải tham khảo ý kiến của Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp.

III - NHỮNG BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH :

1. Công tác tổ chức :

- Sau khi điều tra đối tượng học sinh xong, Tổng phụ trách đội đề bạt ý kiến lên Ban giám hiệu đưa phong trào thi đua vào các đội viên  và học sinh của trường.

- Bình chọn Ban chỉ huy Liên Đội, ngoài học giỏi, phải là những em nhanh nhẹn có khả năng quản lý ...

- Thành lập Ban thi đua học sinh : Ban giám hiệu, Tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm, Ban chỉ huy Liên Đội, Đội cờ đỏ.

- Tổng phụ trách tổ chức một buổi để các em đăng ký thi đua theo chỉ tiêu đã đề ra.

- Mỗi chi đội có một sổ ghi chép, theo dõi từng cá nhân trong chi đội để cuối tuần, cuối tháng họp ban thi đua đánh giá, xếp loại, khen thưởng.

- Thành lập Ban giám sát theo dõi các phong trào thi đua để cuối tuần, cuối tháng, họp báo cáo về Ban thi đua đánh giá xếp loại khen thưởng.

2. Hình thức thi đua :

- Kết hợp nhiều hình thức thi đua : thi đua giữa cá nhân với cá nhân, giữa tổ với tổ, nhóm với nhóm .

- Thời gian thi đua : dài hạn, ngắn hạn, từng tuần, tháng ...

- Kết quả thi đua được đánh giá bằng : ngợi khen, phiếu học tốt, bảng danh dự, giấy khen, phần thưởng, cờ luân lưu.

3. Nội dung và biện pháp :

a. Thi đua dài hạn : (cho cả năm học )

+ Nội dung thi đua với chủ đề : " Em ra thăm lăng Bác ". ( Bắt đầu từ tháng 09 đến tháng 05 ).

- Đầu năm học Bác Hồ thường gởi thư căn dặn các cháu học sinh phải cố gắng thi đua học tập, rèn luyện. Đến tháng 5 kết thúc năm học có ngày 15 tháng 5 ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác Hồ. Đòi hỏi mỗi học sinh, mỗi chi đội  phải có một món quà " học tốt " để dâng lên Bác, đồng thời cũng là để viếng Bác. Chủ đề này với số điểm là 900 điểm. Mỗi tháng mỗi học sinh, mỗi chi đội phải đạt 100 điểm trở lên ứng với một quảng đường được chia ra thành hai giai đoạn :

. Thi đua ngắn hạn : ( Tuần , tháng )

Thi đua là phương pháp đề cao và kích thích hoạt động của đội viên và tập thể đội, không thoả mãn những gì đạt được, không ngừng phấn đấu vươn lên dành kết quả cao hơn. Thi đua sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp cho tổ chức Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục rèn luyện bản thân mình.

Sau khi phát động phong trào thông qua các thang điểm thi đua, giao ngay cho lớp trực kiểm tra, kết hợp với việc ghi sổ vãng lai, cuối tuần Ban chỉ huy Liên đội sơ kết và báo cáo lại kết quả cho giáo viên chủ nhiệm, vào buổi chào cờ đầu tuần giáo viên Tổng phụ trách nhận xét đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần và công bố  kết quả. Đồng thời trao cờ luân lưu cho đơn vị đạt kết quả cao nhất, tuyên dương những em đạt thành tich tốt và phê bình những em mắc phải những khuyết điểm nhằm giúp các em rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn.

Nhấn vào đây để tải về:

>>>>> Xây dựng phong trào thi đua học tập  cho học sinh tiểu học thông qua công tác Đội

>>>>>Link dự phòng từ trang Ziddu

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top