Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt chính tả nghe đọc

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt chính tả  nghe đọc


Giống như các phân môn khác trong môn tiếng việt, tính chất của phân môn chính tả là tính thực hành. bởi lẻ chỉ có thể rèn luyện các kĩ xảo chính tả cho học sinh thông qua việc thực hành luyện tập, trong phân môn này các quy tắc chính tả, các đơn vị kiến thức mang tính chất lí thuyết không được bố trí trong tiết dạy riêng mà dạy lồng trong hệ thống bài tập chính tả.


Mặc dù được học tập chính tả dười hình thức thực hành là chủ yếu, nhưng những năm qua, chúng ta thấy chất lượng học tập phân môn chính tả vẫn còn thấp. các bài văn, bài kiểm tra đều có nhiều lỗi chính tả viết sai chính tả dẫn đến lệch nghĩa giáo viên đọc,chấm bài quá vất vả mới hiểu được học sinh muốn viết điều gì. đây là một thực trạng đặt ra cho giáo viên dạy tiểu học, các cấp quản lý cần nổ lực tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm nâng dần chất lượng học chính tả, rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh.


Trong những năm gần đây, trong quá trình giảng dạy học sinh lớp 5. tôi đã tìm tòi một số biện pháp cần thiết để nhằm giúp học sinh lớp tôi rèn kỹ năng nghe viết đúng chính tả phần “nghe đọc”.


Thầy cô nhấn vào đây để tải về

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn chính tả phần nghe đọc

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top