Thiết kế “WARM UP” hoặc “REVISION” trong dạy Tiếng Anh ở Tiểu học

Thiết kế  “WARM UP” hoặc “REVISION”  trong dạy Tiếng Anh ở Tiểu học

Thiết kế  “WARM UP” hoặc “REVISION”  trong dạy Tiếng Anh ở Tiểu học - Tùy theo đối tượng học sinh trong lớp, giáo viên có thẻ dung phần “Warm up” hoặc “Revision” cho phù hợp. Trong phần này giáo viên có thể dùng các kỹ thuật như: Word square, Pelmanism, Network, Jumbled words, Brain storm, Bingo, Matching, Kim’s games, Chatting etc … Ngoài ra giáo viên có thể mở đầu cho một tiết dạy bằng những tình huống trong lớp, hỏi về thời tiết, cho học sinh hát một bài hát có liên quan đến bài học.

Để thực hiện được những kỹ thuật trên có hiệu quả, giáo viên Tiếng Anh Tiểu học phải là người có tính quyết định, họ phải có lòng nhiệt tình, gần gũi học sinh, phải biết điều khiển, phải bao quát lớp, hiểu được tâm lý học sinh mỗi lớp, biết chọn những câu hỏi phù hợp với thực tiễn trong cuộc sống; song vẫn bảo đảm tính phát huy trí lực cho học sinh. Có như vậy học sinh mới cảm thấy phấn chấn, thích giờ học. Trong quá trình giáo viên Tiếng Anh Tiểu học thực hành phần mở đầu với học sinh, giáo viên phải biết khen các em khi chúng trả lời đúng câu hỏi, có thể cho điểm trước lớp. Nếu học sinh nào trả lời chưa được giáo viên có thể gợi mở cho các em từng bước giúp các em trả lời, không nên chê bai, có thái độ bực mình đối với các em. Trước khi thực hiện phần này, giáo viên phải cân nhắc những kiến thức nào cần thiết phù hợp cho phần “Warm up” hoặc “Revision” của một tiết học. Giáo viên phải soạn kỹ nội dung, có đầu tư tốt đồ dùng dạy học, tranh ảnh, bảng phụ.

Trong chuyên đề này để đảm bảo thời gian cho phần mở đầu từ 5 đến 7 phút, giáo viên Tiếng Anh Tiểu học cầnchọn những kỹ thuật dạy phổ biến, học sinh dễ thực hành như: Matching, Chatting, Sing a song, Jumbled words, Guessing game …

Nhấn vào đây để tải : Thiết kế  “WARM UP” hoặc “REVISION”  trong dạy Tiếng Anh ở Tiểu học

Nhấn vào đây để tải link trực tiếp từ mediafire: Thiết kế  “WARM UP” hoặc “REVISION”  trong dạy Tiếng Anh ở Tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top