Học tốt phân môn " Thường thức mĩ thuật " ở tiểu học

 

Học tốt phân môn " Thường thức mĩ thuật " ở tiểu học

Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn " Thường thức mĩ thuật " ở tiểu học - Trong chương trình môn Mĩ Thuật ở tiểu học có phân môn Thường thức mĩ thuật, nội dung phân môn này bao gồm xem tranh của thiếu nhi và tranh của một số hoạ sĩ.

Mục đích của những bài xem tranh là nhằm giúp cho học sinh được làm quen, được tiếp xúc với các bức tranh đẹp thông qua ngôn ngữ của mĩ thuật là đường nét, hình mảng, bố cục và màu sắc.

Thông qua sự tiếp xúc, làm quen nhằm giúp cho các em có được những kiến thức sơ đằng nhất về xem tranh, xem tượng, bước đầu hình thành cho các em tình cảm, thị hiếu thẩm mĩ tốt và những đúng đắn về cái đẹp trong tranh thiếu nhi và tranh của hoạ sĩ. Căn cứ vào dung lượng thời gian và đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học nội dung và yêu cầu kiến thức của các bài xem tranh được nâng cao dần ở các lớp sau. Đối với lớp 1-2- 3 mức độ kiến thức chủ yếu là cho học sinh làm quen, tiếp xúc với các bức tranh và tiếp đó là giúp cho học sinh biết cách mô tả, nhận xét về nội dung, đặc điểm của các bức tranh đó. ở lớp 4-5 ngoài việc làm quen tiếp xúc với các bức tranh, nội dung các bài thường thức mĩ thuật còn yêu cầu mô tả và nhận xét tranh ở mức độ cao hơn, cụ thể hơn và có trọng tâm, tập trung vào cách chọn hình ảnh, cách sắp xếp mảng chính, mảng phụ ( bố cục ) cách phối hợp màu sắc.

Bên cạnh đó bước đầu học sinh còn thể hiện được những cảm nhận, những tình cảm cá nhân của mình trước các bức tranh, phân biệt được đâu là tranh đẹp và đâu là tranh chưa đẹp khi xem tranh.

Đây cũng chính là các bậc thang đầu tiên để dẫn dắt học sinh bước vào thế giới cái đẹp với một thị hiếu thẩm mĩ đúng đắn lành mạnh, đồng thời giúp các em có thể thưởng thức được cái đẹp trong cuộc sống và trong nghệ thuật biết yêu quý và trân trọng cái đẹp.

Xuất phát từ thực tế công tác giảng dạy bộ môn MT trong nhà trường tiểu học. Qua quá trình trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp và dự giờ của các anh chị em đồng môn, tieuhoc.info nhận thấy: "Thường thức mĩ thuật " là một trong những phân môn của môn Mĩ thuật, có những ngôn ngữ nghệ thuật và  những đặc thù riêng. Vì vậy tôi tập trung nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng giờ giờ học để đạt được kết quả cao, đáp ứng yêu cầu chất lượng bộ môn của ngành.

Nhấn vào đây để tải về: Giúp học sinh học tốt phân môn " Thường thức mĩ thuật " ở tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top