Dạy Tiếng Anh ở tiểu học bằng phương pháp TPR

 

Dạy Tiếng Anh ở tiểu học bằng phương pháp TPR

                  Teach English in Primary School with TPR basic

Dạy Tiếng Anh ở tiểu học bằng phương pháp TPR - Bậc tiểu học ( từ 6 đến 12 tuổi ) là bậc học đầu tiên trẻ được tiếp cận chính thức với việc học Tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai .Học điều mới luôn được trẻ đón nhận một cách thích thú .Nhiệm vụ của người giáo viên là làm sao cho những thích thú ban đầu đó được luôn kéo dài và chuyển thành hứng thú với việc học Tiếng Anh .Trẻ yêu thích Tiếng Anh sẽ la nền tảng vững chắc để học tốt ngôn ngữ này. Để làm được điều này chúng ta cần hiểu rõ về đặc trưng tâm lý trẻ.

1. Trẻ cảm thụ ngôn ngữ thông qua nghe.

2. Học thông qua việc làm và chơi: Trẻ không quan tâm đến học từ mới - đối với trẻ việc này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

3. Trẻ thích học ngôn ngữ thành tiếng, thích bắt chước và tạo ra những tiếng động, âm thanh buồn cười.

4. Trẻ không có lí do để học Tiếng anh,  chúng không nhận ra rằng mình đang học một ngôn ngữ vì thế cho trẻ 1 lí do tự nhiên là điều cần thiết.

5. Trẻ rất dễ hào hứng nhưng cũng rất dễ chán nếu một hoạt động bị lặp đi lặp lại nhiều lần.

6. Trẻ có thể học từ những kinh nghiệm và những hoạt động trực tiếp.

Với một số đặc điểm về tâm lý như trên việc tổ chức học Tiếng anh cho trẻ với nhiều hình thức, phương pháp phong phú là thật cần thiết. Một trong những phương pháp để tạo hứng cho trẻ và khuyến khích trẻ sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp có hiệu quả là phương pháp: TPR (Total Physical Response). Đây là phương pháp trong đó yêu cầu học sinh nghe và làm theo một loạt các hành động theo sự hướng dẫn của giáo viên.

 

Mời thầy cô tải về : Dạy Tiếng Anh ở tiểu học  bằng phương pháp TPR

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top