Rèn kỹ năng đọc và phân tích bản đồ tự nhiên

Rèn kỹ năng đọc và phân tích bản đồ tự nhiên

Rèn kỹ năng đọc và phân tích bản đồ tự nhiên các châu lục

Đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn địa lí

Bản đồ là đồ dùng dạy học cơ bản đối với việc truyền thụ kiến thức của giáo viên trên lớp, là công cụ đắc lực để truyền tải kiến thức và lĩnh hội kiến thức Địa lí một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và nhớ lâu. Bản đồ là một bộ phận khăng khít không thể tách rời của môn Địa lí trong nhà trường. Bởi vì môn Địa lí học trong nhà trường chọn lọc và trình bày những tri thức Địa lí bằng ngôn ngữ tự nhiên mà còn trính bày bằng ngôn ngữ bản đồ làm cho việc phản ánh thực tế Địa lí sinh động và đầy đủ hơn. Giúp cho việc nhận thức thực tế dễ dàng hơn. Chính vì vậy môn Địa lí trong nhà trường gắn với bản đồ như hình với bóng.

Mặt khác việc rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ một kỹ năng rất cần thiết để học tốt môn địa lí. Với những lí do trên nên tôi mạnh dạn xin đưa ra sáng kiến “  Rèn kỹ năng đọc và phân tích bản đồ tự nhiên các châu lục” thông qua bài dạy Thiên nhiên châu Phi ở địa lí 7, để đồng nghiệp tham khảovà rất mong nhận được sự đóng góp của các anh, chị đồng nghiệp để bản báo cáo này hoàn thiện hơn.


>>>Nhấn vào đây để tải về

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top