Một số giáo án - Sáng Kiến kinh nghiệm hay của SGD An Giang

Một số giáo án - Sáng Kiến kinh nghiệm hay của SGD An Giang

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

CHUYÊN ĐỀ - MINH HỌA - TRÒ CHƠI

The project will examine how novice teachers’ school-based colleagues influence their lesson planning and math instruction. We hypothesize that new teachers may turn to colleagues to discuss content, interpret expectations about lesson planning, and/or understand how the demands of the evaluation system translate to practice. Thus, knowledge of math and norms regarding instruction in a new teacher’s network may impact the quality of the novice’s practice.

 

 

 

 

 

TT TÊN SKKN / GIÁO ÁN / CĐ TÁC GIẢ SỐ TRANG MÔN XẾP LOẠI LINK TẢI
1 Phát huy CNTT trong phân môn TĐN lớp 5 Nguyễn Quang Minh 17 Nhạc TH B Tỉnh Download
2 Phát huy hiệu quả SKKN tại cơ sở Nguyễn Quang Minh 7 Chuyên môn C Tỉnh Download
3 Khai thác những tiện ích của PowerPoint để thiết kế bài giảng Nguyễn Quang Minh 21 CNTT C Tỉnh Download
4 Thiết kế VCD hỗ trợ dạy học âm trong môn TV1 Nguyễn Quang Minh 15 CNTT B Tỉnh |Download|
|Down VCD|
|Online|

5 Ứng dụng phần mềm Encore 4.5.3 để soạn kế hoạch bài dạy Lê Tấn Đức (TS) 13 Nhạc TH C Tỉnh Download
6 Một vài kinh nghiệm tổ chức HĐ ÂN phát huy tốt P.trào TĐ THTT.HSTC Ngô Minh Đông (TT) 14 Nhạc TH C Tỉnh Download
7 Áp dụng CNTT vào tiết kế bài giảng Âm nhạc Nguyễn Huỳnh Liêm Chính (TB) 9 Nhạc TH C Tỉnh Download
8 Tập đọc nhạc (toàn ch.trình Nhạc lớp 5) Nguyễn Quang Minh   Nhạc TH GA điện tử Download
9 ReovangBminh-ConchimHhot (Proshow) Lê Tấn Đức (TS)   Nhạc TH GA điện tử Download
10 GAĐT Tiết 29 - Nhạc lớp 4 Nguyễn Thanh Bằng (CM) 19 Nhạc TH GA điện tử Download
11 Ôn tập Hát mừng, TĐN số 5 (tiết 20) Phan Thanh Nhã (CM) 28 Nhạc TH GA điện tử Download
12 Màu xanh quê hương (tiết 24, lớp 5) Ngô Minh Đông (TT)   Nhạc TH GA điện tử Download
13 Giáo án A.N từ L1 đến L5 Ngô Minh Đông (TT)   Nhạc TH GA Word Download
14 Kể chuyện Âm nhạc 5 (NS Beethoven) Sưu tầm 10 Nhạc TH GA điện tử Download
15 TĐN1-Giới thiệu nhạc cụ (Tiết 6-Lớp 4) Sưu tầm 9 Nhạc TH GA điện tử Download
16 Chuyên đề Âm nhạc lớp 5 Nguyễn Thị Thanh Vân (CM) 6 Nhạc TH Chuyên đề Download
17 Chuyên đề Âm nhạc huyện Tri Tôn Ngô Minh Đông (TT) 14 Nhạc TH Chuyên đề Download
18 Chuyên đề Âm nhạc huyện Thoại Sơn Lê Tấn Đức (TS) 3 Nhạc TH Chuyên đề Download
19 Tre ngà bên Lăng Bác (tiết 22, L5) Bộ GDĐT   Nhạc TH Tiết minh họa Download
20 Một số trò chơi trong môn Âm nhạc Nguyễn Huỳnh Liêm Chính (TB)   Nhạc TH Trình chiếu PowerPoint Download
21 Chuyên đề Âm nhạc lớp 4 (BC đề dẫn) Nguyễn Huỳnh Liêm Chính (TB) 20 Nhạc TH Trình chiếu PowerPoint Download
22 Ôn tập - TĐN số 8 (Lớp 5) Nguyễn Huỳnh Liêm Chính (TB) 14 Nhạc TN GA điện tử Download
23 Chuyên đề Âm nhạc L3-L5 (BC đề dẫn) Lê Tấn Đức (TS) 13 Nhạc TH PowerPoint Download
24 Tiết 32 lớp 5 Huỳnh Bá Lộc (TS) 18 Nhạc TH GA điện tử Download
25 Tiết 30 lớp 3 Lê Văn Cầu (TS) 26 Nhạc TH GA điện tử Download
26 Giai điệu Quốc ca Lê Tấn Đức (TS)   Nhạc TH File MPEG Download
27 Dạy hát: Ước mơ Lê Tấn Đức (TS)   Nhạc TH File MPEG Download
28 Dạy hát: Hát mừng Lê Tấn Đức (TS)   Nhạc TH File MPEG Download
29 Dạy hát: Con chim hay hót Lê Tấn Đức (TS)   Nhạc TH File MPEG Download
30 Dạy hát: Reo vang bình minh Lê Tấn Đức (TS)   Nhạc TH File MPEG Download
31 Dạy hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh Lê Tấn Đức (TS)   Nhạc TH File MPEG Download
32 Dạy hát: Những bông hoa những bài ca Lê Tấn Đức (TS)   Nhạc TH File MPEG Download
33 Hướng dẫn thiết kế  trò chơi Ngôi sao may mắn Nguyễn Thành Trung (TS) 30 CNTT PowerPoint Download
34 Ôn tập (Trò chơi) Nguyễn Thành Trung (TS) 41 CNTT PowerPoint Download
35 Toán 2 (Trò chơi) Nguyễn Thành Trung (TS) 19 CNTT PowerPoint Download
36 Ôn 2 bài hát - TĐN2 (Lớp 5) Nguyễn Thị Diễm (CP) 18 CNTT GA điện tử Download
37 Tiết 30 - Nhạc 5 Võ Quốc Việt (CP) 21 CNTT GA điện tử Download
38 Giáo án L1-5 Nguyễn Văn Nê (AP)   Nhạc TH GA Word Download
39 HD động tác phụ họa (Lớp 2 đến Lớp 5) Nguyễn Thanh Bằng (CM) 7 Nhạc TH File PDF

Download

40 Bàn tay mẹ (L4) Hà Việt Chương (PT) 5 Nhạc TH GA điện tử Download
41 Tập đọc nhạc 8 (L4) Hà Việt Chương (PT) 8 Nhạc TH GA điện tử Download
42 Kinh nghiệm xây dựng động tác vận động phụ họa môn Âm nhạc tiểu học
Nguyễn Thanh Bằng (CM)
9
Nhạc TH
C Tỉnh
Download
43 TĐN 4 Lớp 5 (tiết 13) Hà Việt Chương (PT) 8 Nhạc TH B Huyện Xem - SKKN
44 Một số KN và PP dạy Âm nhạc cho HS lớp 4 Lâm Tết Xuyến (CP) 12 Nhạc TH B Huyện Download
45 Giáo án Âm nhạc Sưu tầm   Nhạc TH GA Word Download
46 Phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Anh cho HS tiểu học Phan Trần Lê Thúy Diễm (CM) 18 Tiếng Anh TH B Tỉnh Download
47 Ứng dụng phần mềm OpenOffice.org Impress soạn giảng giáo án điện tử Nguyễn Quang Phúc (CM) 34 CNTT File PDF Download
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top