Áp dụng khái niệm “Lớp cảnh” vào trong bài giảng Vẽ tranh đề tài

 

Áp dụng khái niệm “Lớp cảnh” vào trong bài giảng Vẽ tranh đề tài

Áp dụng khái niệm “Lớp cảnh” vào trong bài giảng Vẽ tranh đề tài

Khi giảng dạy bài vẽ tranh phong cảnh, người giáo viên thường hướng dẫn học sinh thực hiện vẽ bài giống như cách tiến hành tất cả các bài vẽ tranh đề tài sinh hoạt khác. Trên thực tế bài vẽ tranh phong cảnh có những sự khác biệt nhất định so với bài vẽ tranh đề tài sinh hoạt thông thường dẫn đến học sinh gặp lúng túng trong khi thực hành bài vẽ dẫn đến hiệu quả giảng dạy và học tập của thầy cô giáo và học sinh chưa cao. Qua thực tế nhiều năm giảng dạy, tìm hiểu học sinh, nghiên cứu tài liệu và rút kinh nghiệm cho bản thân tôi thấy cần phải áp dụng khái niệm “Lớp cảnh” vào trong bài giảng của phân môn Vẽ tranh đề tài Phong cảnh.

>>> Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây về máy:

Áp dụng khái niệm “Lớp cảnh” vào trong bài giảng Vẽ tranh đề tài

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top