Trải nghiệm phương pháp lấy học sinh làm trung tâm

- Dạy học lấy HSLTT là tạo cơ hội cho HS học tập thông qua : Trải nghiệm , tương tác, giao tiếp, rút kinh nghiệm .
+ Trải nghiệm : Học qua thực tế ,học từ kinh nghiệm ,thông qua việc làm và qua khám phá tìm tòi .
+ Tương tác : Chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè và học hỏi từ bạn bè cũng như người lớn .
+ Giao tiếp : chia sẻ những hiểu biết đã học và cách học với người khác.
+ Rút kinh nghiệm : Suy nghĩ về kinh nghiệm học tập của mình , vận dụng những điều đã lĩnh hội để áp dụng vào tình huống khác.

1. Dạy học  theo phương pháp  lấy  học sinh làm trung tâm là gì?.
- Xác định được các hoạt động mà GV và HS có thể tiến hành dạy học lấy học sinh làm trung tâm trong quy trình một bài học .
- Biết thiết kế kế hoạch bài học theo PPDH lấy HSLTT.
- Dạy học lấy HSLTT là tạo cơ hội cho HS học tập thông qua : Trải nghiệm , tương tác, giao tiếp, rút kinh nghiệm .
+ Trải nghiệm : Học qua thực tế ,học từ kinh nghiệm ,thông qua việc làm và qua khám phá tìm tòi .
+ Tương tác : Chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè và học hỏi từ bạn bè cũng như người lớn .
+ Giao tiếp : chia sẻ những hiểu biết đã học và cách học với người khác.
+ Rút kinh nghiệm : Suy nghĩ về kinh nghiệm học tập của mình , vận dụng những điều đã lĩnh hội để áp dụng vào tình huống khác.

B- Vai trò của dạy Thày và trò trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm :
Dạy học lấy học sinh làm trung tâm :
- GV là người gợi mở , hỗ trợ HS tìm ra kiến thức dựa trên những kinh nghiệm và hiểu biết đã có .
- HS có cơ hội  thực hành , tương tác với bạn bè và với môi trường xung quanh .
- HS có vai trò tích cực trong học tập .
- HS có cơ hội học tập thông qua quan sát , tìm hiểu , khám phá , thử nghiệm , trao đổi với nhau và tự rút kinh nghiệm .
- GV quan tâm đến toàn bộ quá trình học tập và cách học của HS cũng như kết quả mà HS đạt được hằng ngày dựa trên những nhận xét , đánh giá kịp thời của GV.
- HS thường làm việc theo cặp hay  theo nhóm .
- GV tập trung vào dạy HS đáp ứng nhu cầu theo trình độ tiếp thu của mọi đối tượng HS .
Khi tiến hành dạy học LHSLTT , cần có các kỹ năng cơ bản  ở các giai đoạn sau:

* Giai đoạn 1 :   Chuẩn bị kế hoạch bài học.
- Xác định mục tiêu của bài dạy.
- Viết mục tiêu dưới dạng cụ thể , ngôn từ phù hợp.
- Soạn cẩn thận nội dung từng phần trong bài dạy để đạt được mục tiêu đề ra .
- Lựa chọn nội dung cho từng hoạt động sao cho HS lĩnh hội và tự khám phá kiến thức mới .
- Cách chia nhóm ,phân bố thời gian , làm  và sưu tầm đồ dùng dạy học .
- Dự kiến các tình huống sư phạm .

* Giai đoạn 2 :  Thực hiện kế hoạch bài học .
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày .
- Giải thích, hướng dẫn , minh hoạ .
- Đặt câu hỏi ( khuyến khích , hướng dẫn suy nghĩ của trẻ ).
- Đánh giá kết quả học tập của HS.
- Khen thưởng , khuyến khích , giúp đỡ HS trong học tập .
- Tổ chức trò chơi, quản lý lớp học .
-Tổ chức sắp xếp đồ dùng dạy học .
- Kỹ năng ứng xử và giải quyết vấn đề ...

* Giai đoạn 3 : Đánh giá rút kinh nghiệm .
- Xem xét các đánh giá , đánh giá kết quả học tập của HS lần cuối ,nội dung bài học .
- Đánh giá chính bản thân của GV ( việc làm được, việc chưa làm được , phải làm thế nào để kết quả đạt tốt hơn ...)
-Sử dụng các thông tin đánh giá về thiết kế bài học và dạy học cho các bài tiếp theo .... 

C - Quy trình giảng dạy  một tiêt học ở tiểu học theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm:

I - Mục tiêu : Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ .

II - Chuẩn bị :  Giáo viên  - Học sinh .

III- Hoạt động dạy và học :
Ổn định
1/ Giới thiệu bài :
Giới thiệu kiến thức mới .
- GV liên kết bài học trước và định hướng cho bài học mới .
- Gợi ý để HS có thể tự khám phá , khai thác trong phần phát triển bài .

2/ Các hoạt động day - học :
- Cách tổ chức cho HS hoạt động
- Các hoạt động        Mục tiêu         Các bước hoạt động .
- Nhiệm vụ của GV .
- Nhiệm vụ của  HS
- Cần hình dung cụ thể các hoạt động để HS lĩnh hội được các kiến thức và kĩ năng mới .

3/ Kết luận :
- Tổ chức trò chơi nhằm củng cố kiến thức .
- Đặt câu hỏi nhằm kiểm tra mức độ hiểu bài của HS.
- Nhận xét và chuẩn bị cho bài sau .

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top