Cách thức dạy văn ở tiểu học

Cách thức dạy văn ở tiểu học

 

Đây là một qui trình hay nói khác hơn  là các giai đoạn khác nhau của một quá trình viết  giáo viên có thể hướng dẩn học sinh viết đoạn văn ở tiểu học, tuy nhiên không phải lúc nào cũng theo một trình tự như vậy. Khi viết, cần lưu ý thay đổi các giai đoạn này nhằm hy vọng học sinh có được một bài viết hoàn chỉnh. Thầy Cao Minh  Mẫn cho rằng:

1.Thời gian: Học sinh cần có ít nhất hai giờ mỗi ngày dành cho việc đọc và viết.

2. Chọn chủ đề: Học sinh có điều kiện chọn chủ đề hay thông tin cần thiết để viết và viết như thế nào?

3. Ý kiến nhận xét: Học sinh có cơ hội nhận được các nhận xét cụ thể về chất lượng của bài viết bao gồm các yếu tố cho một bài viết hay.

4.  Làm mẫu: Giáo viên nên làm mẫu cho học sinh như thế nào để thực hiện một quá trình viết, cách viết một thể loại. Học sinh cũng có thể học cách viết từ việc đọc các bài văn mẫu, sách truyện hay báo và tạp chí,…

5.   Mong muốn: Học sinh cần nhận thấy giáo viên, gia đình và các bạn tin rằng các em sẽ viết được các bài tập làm văn hay.

6. Kế hoạch: Bao gồm các việc học sinh hay làm thường ngày, điều kiện giải quyết các khó khăn, các tài liệu thông tin và sự hỗ trợ của giáo viên.

7. Đánh giá: Học sinh cần có cơ hộinhận xét về bài viết, các quá trình viết, các ý tưởng để viết và yêu cầu hỗ trợ khi gặp khó khăn.

 

CÁC ĐIỀU KIỆN

Ý NGHĨA

Thời gian

Thầy Cao Minh Mẫn - Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám - An Giang

Ø     Học sinh viết hàng ngày

Ø     Học sinh có cơ hội suy nghĩ và thực hiện các kinh nghiệm viết.

Ø     Học sinh có cơ hội thực hành và vận dụng kiến thức

Chọn chủ đề

Ø     Học sinh tự chọn chủ đề để viết

Ø     Giáo viên hỗ trợ việc chọn chủ đề của học sinh và cho các em cơ hội phát triển tính độc lập

Ø     Phát triển sự ham thích và mục đích để viết

Ø     Học sinh có trách nhiệm với những gì mà các em muốn viết.

Ý kiến nhận xét

Ø     Giáo viên có nhận xét về bài viết và làm mẫu cách viết

Ø     Học sinh có cơ hội cho nhận xét và đánh giá lẫn nhau về bài viết

Ø     Giúp học sinh tập trung chú ý và suy nghĩ về điều các em viết

Ø     Góp ý về bài viết của các em có đáp ứng nhu cầu của người đọc hay không

Làm mẫu

Ø     Nhiều thể loại viết

Ø     Các phương pháp viết

Ø     Khuyến khích học sinh tư duy khi viết

Ø     Học sinh biết cách viếtcác thể loại

Ø     Thực hiện bài vioết rõ ràng và dễ hiểu

Ø     Thực hiện bài viết mang ý nghĩa phù hợp với chủ để và thể loại viết

Mong muốn

Ø     Đưa ra mục tiêu của bài viết

Ø     Hy vọng học sinh sẽ là người viết thành công

Ø     Phát triển tính trách nhiệm của một người viết

Ø     Khuyến khích học sinh vận dụng hết khả năng của chính mình

Kế hoạch

Ø     Thời khoá biểu

Ø     Sử dụng bảng quản lí lớp học

Ø     Xây dựng môi trường học tập phối hợp

Ø     Giải quyết các vấn đề để đảm bảo kế hoạch

Ø     Có đủ tài liệu tham khảo và biết cách sử dụng có hiệu quả.

Ø     Giúp học sinh thấy việc học có tính cụ thể và rõ ràng.

Đánh giá

Ø     Học sinh cần có cơ hội đánh giá những gì các em viết, các quá trình viếtvà yêu cầu hỗ trợ khi viết

Ø     Hỗ trợ học sinh phát triển kiến thức và ngôn ngữ viết và người viết

Ø     Hỗ trợ học sinh  trở thành người viết thành công

 

Qui trình viết: Đây là một qui trình hay nói khác hơn  là các giai đoạn khác nhau của một quá trình viết  giáo viên có thể hướng dẩn học sinh viết, tuy nhiên không phải lúc nào cũng theo một trình tự như vậy. Khi viết, cần lưu ý thay đổi các giai đoạn này nhằm hy vọng học sinh có được một bài viết hoàn chỉnh.

 

Trước khi viết

Viết nháp

Hội ý

(trao đổi)

Đọc sửa

Đánh giá / viết lại

Trình bày/ cho người khác đọc (nghe)

 

-------------------Bài viết của Thầy Cao Minh Mẫn - Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám - An Giang--------

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top