Vai trò và trách nhiệm của hiệu trưởng ở Tiểu học

Vai trò và trách nhiệm của hiệu trưởng ở Tiểu học

1. Quán triệt nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:

 

Việc làm này đòi hỏi người hiệu trưởng luôn đi đầu trong mọi hoạt động để làm gương cho đội ngũ giáo viên. Xác định đây là việc khó nhưng không thể không làm, mà coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của hiệu trưởng cùng với sự cộng tác của các thành viên, mọi lực lượng trong và ngoài nhà trường, kể cả lực lượng chuyên môn cấp trên.

 

Thực hiện bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đầy đủ năng lực giảng dạy, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, cần xác định rõ trong lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ trưởng chuyên môn, từng đồng chí giáo viên bất luận hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện bằng được việc nâng cao năng lực giảng dạy. Đây chính là lương tâm, trách nhiệm của người giáo viên xã hội chủ nghĩa, là sự tôn vinh nghề nghiệp của mình và cũng chính là đáp ứng yêu cầu đưa đất nước tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 

2. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:

 

Hiệu trưởng nhà trường nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tranh thủ mọi lực lượng để đánh giá, phân loại chính xác đội ngũ giáo viên với các bước sau:

a. Phân loại giáo viên:

 

Vào đầu năm học, hiệu trưởng phải phân loại chất lượng giáo viên thông qua nhiều hình thức song chủ yếu là:

Căn cứ vào kết quả thanh tra chuyên môn trong năm qua, thông qua trò chuyện, trao đổi, thăm dò qua đồng nghiệp, qua phụ huynh học sinh mà giáo viên dạy. So sánh mức độ tiến bộ của giáo viên đạt ở mức nào, nếu giáo viên ở trường khác chuyển đến thì xem xét nghiên cứu hồ sơ, hỏi thăm cán bộ quản lý ở trường củ, xem xét kết quả học tập (nếu giáo viên mới ra trường). Hiệu trưởng tranh thủ dự một số tiết để xác định năng lực giảng dạy, việc làm này giúp người hiệu trưởng thu thập thông tin một cách chính xác để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.

 

b. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng:

 

Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phải được đưa vào kế hoạch của nhà trường và thông qua cuộc họp hội đồng sư phạm đầu năm và đưa vào nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức. Phân công người có trình độ chuyên môn vững vàng kèm cặp những giáo viên có năng lực giảng dạy hạn chế. Đặc biệt cần quan tâm, nâng cao trình độ trên chuẩn đào tạo cho những giáo viên còn trẻ, có năng lực chuyên môn, bằng hình thức cử đi học đại học, cao đẳng.

 

c. Thành lập hội đồng bồi dưỡng

- Hiệu trưởng : Chủ tịch hội đồng bồi dưỡng.

- Phó Hiệu trưởng:  Phó chủ tịch hội đồng bồi dưỡng.

- 2 tổ trưởng chuyên môn: Thành viên hội đồng bồi dưỡng.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: Thành viên hội đồng bồi dưỡng.

 

3. Những biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ:

 

a.Bồi dưỡng phẩm chất chính trị nhận thức cho đội ngũ:

- Quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ năm học của các cấp quản lý giáo dục nhất là nhiệm vụ năm học của bậc Tiểu học  làm cho mỗi một giáo viên nắm được nhiệm vụ trọng tâm của năm học từ đó nâng cao nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập trong năm học

- Ttổ chức học tập quán triệt các văn bản, chỉ dạo đổi mới giáo dục phổ thông của nhà nước, ngành ngoài việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động mọi lực lượng tham gia thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông thành công.

- Tổ chức tốt bồi dưỡng thường xuyên  từng chu kì  cho toàn thể đội ngũ giáo viên.

 

b- Bồi dưỡng kĩ năng sư phạm cho giáo viên thông qua nhiều hình thức:

- Bồi dưỡng cách thiết kế bài dạy:

- Muốn tiết dạy thành công trước hết phải có công tác chuẩn bị, chuẩn bị đầu tiên của giáo viên là lập kế hoạch bài dạy. Lập  kế hoạch bài dạy trên cơ sở định hướng chỉ đạo Công văn 896 của Bộ giáo dục và Đào tạo theo tinh thần: Giáo án cần ngắn gọn nhưng có nhiều thông tin và thể hiện rõ các phần cơ bản như sau:

 

- Nêu mục tiêu của bài học, gắn với yêu cầu cần đạt được về kiến thức, kĩ năng thái độ được quy định tại chương trìnhTiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

- Nêu những yêu cầu cần chuẩn bị về thiết bị, đồ dùng dạy và học của giáo viên và học sinh; dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.

 

- Xác định nội dung, phương pháp giảng dạy đối với giáo viên, yêu cầu cần học đối với từng đối tượng học sinh, kể cả học sinh cá biệt (nếu có).

 

Căn cứ vào định hướng trên giáo viên lập kế hoạch bài dạy một cách hợp lý. Quá trình thực hiện được sự tiếp sức của các thành viên trong hội đồng bồi dưỡng, do vậy trong năm qua việc soạn bài của giáo viên đã bảo đảm các yêu cầu đề ra.

 

- Bồi dưỡng đội ngũ thông qua tổ chức chuyên đề: Đây là hình thức bồi dưỡng có tính tập trung, qua tổ chức chuyên đề thống nhất định hướng chỉ đạo phương pháp dạy học từng môn, phân môn các khối lớp. Việc tổ chức chuyên đề có hai hình thức:

 

-  Sinh hoạt chuyên môn liên trường (theo cụm): Đây là dịp tốt để toàn thể cán bộ, giáo viên có điều kiện nắm bắt định hướng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học do hội đồng chuyên môn của Phòng Giáo dục thống nhất chỉ đạo.

 

-  Tổ chức chuyên đề tại trường thông qua thao giảng: Hình thức này giúp cho giáo viên học tập được kinh nghiệm của nhau đồng thời lả dịp để thể hiện chuyên đề đã triển khai tại cụm và phát hiện những giờ dạy tốt từ đó có hướng động viên kịp thời, tạo điều kiện, nền móng làm nồng cốt vững chắc trong lĩnh vực chuyên môn.

 

- Dự giờ thăm lớp: Đây là hoạt động mang tính chất thường xuyên cuả tất cả giáo viên. Đối với Hiệu trưởng đã có lịch cụ thể để giáo viên được dự có thời gian chuẩn bị, sau khi dự giờ xong người dự tự nhận xét ưu, khuyết điểm góp ý theo tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy đã quy định.

 

- Bồi dưỡng -kĩ năng dạy học trên lớp: Thông qua dự giờ của giáo viên mà Hiệu trưởng bồi dưỡng cho giáo viên về kĩ năng dạy học trên lớp, đặc biệt sự linh hoạt của giáo viên trong việc sử dụng các phương pháp dạy học theo đặc trưng từng bộ môn, đồng thời giúp cho giáo viên biết lựa chọn hình thức dạy học cho phù hợp theo đối tượng của lớp mình.

 

c- Chỉ dạo công tác tự bồi dưỡng: Bước vào đầu năm học Nhà trường tổ chức cho mọi cán bộ, giáo viên tự đăng kí kế hoạch tự bồi dưỡng của mình, nêu rõ nội dung bồi dưỡng, người giúp đỡ, thời gian kiểm tra công nhận kết quả tự bồi dưỡng.

 

d- Chỉ đạo đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh :

Song song với đổi mới chương trình, SGK việc đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh là một nội dung rất quan trọng và cần thiết. Bước vào đầu năm học Nhà trường đã tổ chức học tập, thảo luận thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên nắm bắt cách đánh giá, xếp loại học sinh từ đó áp dụng suốt trong quá trình năm học. Trong quá trình thực hiện đã kịp thời phản ánh những vấn đề vướng mắc nhằm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top