7 cách giúp học sinh giải quyết những khó khăn trong các hoạt động học tập

 

7 cách  giúp học sinh giải quyết những khó khăn trong các hoạt động học tập

 

1. Nếu học sinh gặp khó khăn trong việc Tập trung chú ý vào bài


•    Kể chuyện để gắn bài học với đời sống thực tế.
•    Gắn tính liên quan của bài học và mục đích của việc học với những kinh nghiệm trước hoặc những gì sẽ được làm.
•    Thay đổi một cách thích hợp mức độ tư duy khái niệm để biến nội dung dễ hơn (cụ thể hơn) hoặc khó hơn ( trừu tượng hơn).
•    Đưa ra một ví dụ kinh nghiệm có từ cộng đồng mà gắn với khái niệm đó, sau đó dạy các bài học trừu tượng hơn.
•    Đọc to một bài báo ngắn hoặc câuy chuyện kể kích thích sự hứng thú.
•    Phản hồi tích cực (ví dụ sự chú ý) khi bài học bắt đầu.

2. Nếu học sinh gặp khó khăn trong khi  bắt đầu công việc


•    Đưa ra gợi ý, hướng dẫn rõ ràng khi bắt đầu công việc.
•    Yêu cầu học sinh bắt đầu và để cho các em chuẩn bị bài học mới.
•    Đưa ra lượng bài tập (câu hỏi) vừa phải như vậy học sinh không bị cảm giác quá nhiều.
•    Đưa ra gợi ý hướng dẫn cho học sinh cách giải quyết để hoàn thành phần bài đầu tiên và sau đó nhận xét cách giải quyết đó.
•    Sắp xếp bài tập theo cách những vấn đề dễ nhất thì để trước.
•    Đưa ra tất cả những dụng cụ cần thiết, lưu ý không quá thừa.


3. Nếu học sinh gặp khó khăn trong việc rút ra kết luận và tìm sự khác nhau của vấn đề.
•    Yêu cầu học sinh bằng trí tưởng tượng của mình để tổng hợp: Cái gì sẽ xảy ra nếu…..?
•    Giáo viên dạy cho học sinh các kĩ năng cần thiết trong quá trình dạy học:
-  Đưa ra vấn đề
-   Thu nhận thông tin và xử lí thông tin.
-    Đưa ra lời đoán hoặc đề nghị cách giải quyết.
•    Vẽ một đường song song với tình huống mà học sinh có thể đã trải nghiệmtrong việc giải quyết vấn đề.
•    Khi đưa ra hướng dẫn và nhiệm vụ cho từng nhóm: Mỗi bước nên dừng lại vài giây. Như vậy, học sinh có thể tiến hành quá trình đó trong đầu của mình


4. Nếu học sinh gặp khó khăn trong việc ghi nhớ
•    Đưa ra một bảng kiểm kê (gồm các từ hoặc các bức tranh chính).
•    Đưa ra những gợi ý bằng miệng hoặc bằng cử chỉ.
•    Để cho học sinh tự ghi chép lại.
•    Dạy cho học sinh kĩ năng ghi nhớ.
•    Dạy cho học sinh cách sử dụng từ viết tắt và các phương tiện giúp trí nhớ khác.
•    Giới thiệu nhiệm vụ rõ ràng. như vậy, học sinh biết được nhiệm vụ đặt ra đối với mình.
•    Đưa ra gợi ý thời gian để hoàn thành từng nhiệm vụ.
•    Kiểm tra mức độ tiến bộ ngay trong vài phút đầu làm bài.
•    Đưa ra một bảng kiểm tra trong từng bước làm bài(các bước, biểu đồ hình hoạ,…).
•    Cho học sinh bắt đầu làm việc với bạn của mình hoặc một bạn đóng vai trò phụ giảng.

5. Nếu học sinh gặp khó khăn trong việc tập trung vào tài liệu hay bài tập
•    Chuẩn bị một vở bài tập và kiểm tra thường xuyên đối với học sinh.
•    Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh trên lớp.
•    Đưa ra phiếu giao việc cho học sinh (nếu cần)
•    Viết nhiệm vụ cần giao lên bảng cho học sinh ghi lại.
•    Kiểm tra lại và củng cố lại việc ghi chép của học sinh.
•    Trả lại các bài tập đã được chữa một cách chính xác.


6. Nếu học sinh gặp khó khăn trong khi làm việc trong nhóm
•    Đưa ra những chỉ dẫn trực tiếp cho các nhóm tiến hành (cần rõ ràng về các kĩ năng xã hội và giao tiếp mà giáo viên đặt ra mong đợi học sinh đạt được).
•    Khẳng định xem tất cả học sinh có hiểu rõ vấn đề giáo viên đã giao và chỉ dẫn chưa.
•    Giao trách nhiệm hoặc vai trò trưởng nhóm cho học sinh (đưa ra vai tròi cụ thể).
•    Chuẩn bị cho các thành viên trong nhóm để tham gia và hỗ trợ học sinh.
•    Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ  của giáo viên hoặc tình nguyện viên trong lớp để điều hành công việc cụ thể của nhóm cho đến khi nào học sinh hình thành được các kỹ năng.
•    Hướng dẫn thêm về cấu trúc bằng việc định nghĩa nhiệm vụ và liệt kê các bước tiến hành.
•    Đề cập lại mục đích cần đạt và  gắn mục đích với hoạt động yêu cầu, đưa ra kết luận, tổng kết.

7.Nếu học sinh gặp khó khăn trong  khi làm việc độc lập
•    Chỉ định một nhiệm vụ với mức độ phù hợp, không quá khó mà cũng không quá dễ.
•    Đảm bảo là học sinh có thể có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
•    Đưa ra hướng dẫn, chỉ dẫn cụ thể.
•    Giảm mức độ khó (hoặc nâng cao đối với một số trường hợp).
•    Đưa ra nhiệm vụ ngắn.
•    Thường xuyên củng cố, khen ngợi để  tập trung nhưng không nên quá đánh mất sự tập trung để khen ngợi.
•    Kích thích  sự hứng thú của học sinh bằng cách đưa ra môt mục đích cho học sinh.
•    Để cho học sinh tự nhìn vào bài làm của riêng mình coi đó là một biểu hiện của trách nhiệm cá nhân và tự phát triển hơn là nghĩ rằng giáo viên chỉ muốn “tránh khỏi mình”.
•    Đưa ra một loạt các loại bài tập trong khuôn khổ nhiệm vụ thay vì viết một loạt các yêu cầu nhỏ (ví dụ: Làm một biểu đồ, một bản đồ, làm cờ, tranh ảnh hay vẽ,…)

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top