Lớp học thân thiện - Child-Friendly Class

Lớp học thân thiện - Child-Friendly Class

 

 

  1. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Không có học sinh chán học, nghỉ học không lí do, bỏ học
  2. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Phải  là ngôi nhà thứ hai của học sinh,  phải có sự trang trí phù hợp mang tính giáo dục cao……..
  3. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Phải có đủ đồ dùng học sinh, hợp vệ sinh, sắp xếp ngọn gàng, tiện lợi cho việc sử dụng trong tiết, chuyển tiết
  4. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Phải sử dụng bảo quản các thiết bị, đồ dùng dạy học của nhà trường, có sự sáng tạo trong việc giáo viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học.
  5. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Phải luôn sạch sẽ, không bám bụi, vẽ bẩn. Tài sản của công do lớp quản lý phải giữ gìn an toàn, sử dụng điện tiết kiệm.
  6. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Có tập thể bạn học thân thiện: Gọi bạn xưng tôi, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, giúp đỡ lẫn nhau. Những bạn học sinh khuyết tật, gặp khó khăn phải được quan tâm giúp đỡ.
  7. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Phải an toàn, không có nguy hiểm, bị ảnh hưởng xấu, không có tai nạn xẩy ra trong lớp, trong trường. Tham gia chơi tập thể, chơi trò chơi bổ ích.
  8. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Phải tổ chức các hoạt động giao lưư văn hoá văn nghệ, giáo dục kĩ năng sống, rèn luyện thể thao, bảo vệ sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh chung.
  9. Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Có sự tham gia tích cực của giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh.

10.  Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Học đủ thời gian theo quy định, tích cực trong phong trào dạy và học, phong trào từ thiện, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và tham gia khi các tổ chức nhà trường, phòng giáo dục phát động.

11.  Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Có chất lượng học tập bằng, vượt bình quân của Huyện. (Đọc, nói, chữ viết, kiểm định….)

12.  Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Là môi trường bình đẳng nam nữ, không phân biệt giàu nghèo, lực học và môi trường  tốt để học sinh bộc lộ sở trường, sở đoản, tự tin.

13.  Không có hiện tượng học sinh bị phạt, mắng, kiểm điểm phê bình trước toàn trường.

14.  Lớp học thân thiện, học sinh tích cực: Là lớp tích cực tham gia hoạt động an toàn giao thông.

15.  Lớp học Thân thiện HS tích cực: Là lớp có 95% trở lên HS được bảo hiểm thân thể khi bị tai nạn, rủi ro, ốm đau, 100% hoàn thành các khoản thu góp đúng quy định( trừ những HS quá khó khăn)

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top