SKKN:Tự làm đồ dùng giảng dạy cho học sinh khuyết tật

SKKN:Tự làm đồ dùng giảng dạy cho học sinh khuyết tật

Thực hiện quyết định số 23 của Bộ GD& ĐT về giáo dục hoà nhập dành cho người khuyết tật, chúng tôI đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của người giáo viên trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật. Để thực hiện mục tiêu giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật, giúp trẻ khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những trẻ khác khác, mỗi trường học, mỗi người làm công tác giáo dục cần xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, để tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, chương trình, phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ khuyết tật. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật hoà nhập là việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học.

 

Đồ dùng dạy học là một yếu tố không thể thiếu trong qua trình dạy học. Nó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh có hứng thú học tập, lĩnh hội tri thức tốt hơn, nhanh hơn. Đồ dùng dạy học đảm bảo được các thông tin chủ yếu về các hiện tượng, sự vật liên quan đến nội dung bài học. Nó đảm bảo tính trực quan, tạo cho học sinh khả năng tiếp cận nội dung bài học, đồng thời nó tạo điều kiện cho học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo.

 

Nhấn vào đây để tải toàn bộ Sáng kiến kinh nghiệm này

Hay đây

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top