SKKN: Nâng cao kĩ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

SKKN: Nâng cao kĩ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Kĩ năng nghe là một trong những kĩ năng ngôn ngữ khó nhất cho học sinh học tiếng Anh. Kĩ năng này được coi là khó vì học sinh cảm thấy luôn luôn chịu áp lực không cần thiết để hiểu từng từ trong nội dung bài nghe.

 

ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KĨ NĂNG NGHE NGƯỜI GIÁO VIÊN ĐÓNG RẤT QUAN TRỌNG

 

1/       Trước hết, giáo viên cần phải chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước khi cho các em nghe. GV phải đảm bảo rằng:

  • Học sinh phải hiểu được yêu cầu (bằng tiếng Anh) để hoàn thành nhiệm vụ nghe được giao;
  • Các em phải biết chính xác yêu cầu mình phải làm gì;
  • HS cần phải xác định rằng các em không cần thiết phải nghe tất cả các từ có trong bài nghe.

2/     Bước quan trọng tiếp theo là GV cần khuyến khích HS đoán trước những gì các em chuẩn bị nghe:

  • GV cần giới thiệu chủ đề theo tình huống/ khung cảnh của bài học;
  • Hoạt động này sẽ giúp HS có thể đoán biết được nội dung của các câu trả lời;
  • GV có thể giúp các em bằng cách:

-        Đặt một số câu hỏi có liên quan tới nội dung chủ đề của bài nghe;

-        Sử dụng tranh ảnh để gợi cho HS có thể đoán được các câu trả lời, thậm chí trước khi các em được nghe nội dung bài nghe.

3/      Trong khi nghe, HS cần tập trung vào việc nghe để hiểu thông tin từ nội dung bài nghe; HS không nên kết hợp vừa nghe vừa đọc, vẽ và viết cùng một lúc.

GV nên thường xuyên cho HS  cơ hội nghe lần thứ hai, đặc biệt đối với những em chưa có khả năng thực hiện được nhiệm vụ nghe trước đó. (chưa nghe và hiểu được bài để hoàn thành nhiệm vụ được giao).

Nhấn vào đây để tải toàn bộ sáng kiến luyện nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Hay nhấn vào đây để down trực tiếp

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top