Hướng dẫn viết Nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng

Hướng dẫn viết  Nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng

Từ năm học này , phần đăng kí các danh hiệu thi đua của mỗi cán bộ giáo dục hay giáo viên đều phải nộp  đề tài Sáng kiến kinh nghiệm. Nhưng thuật ngữ  tên gọi cho công việc viết sáng kiến kinh nghiệm nay đã thay bằng thuật ngữ khác và cách thức xây dựng cũng khác ,  tổ chức một đề tài theo một quy định thống nhất và rất chặt chẽ.

 

Thời gian qua Bộ  đã tổ chức tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho cán bộ, giáo viên đại diện các phòng, ban chuyên môn và các phòng GD-ĐT huyện, thị, các trường THPT trong cả nước... Các học viên sẽ được cung cấp thông tin tổng quan về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD), các phương pháp NCKHSPƯD, cách xác định đề tài nghiên cứu, lựa chọn thiết kế nghiên cứu, đo lường, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, cách thức lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và hiệu quả, hướng dẫn báo cáo đề tài NCKHSPƯD, cách áp dụng NCKHSPƯD vào thực tế... : “Đợt tập huấn này nhằm phát triển tư duy giáo viên một cách có hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề, tăng cường năng lực giải quyết vấn đề để đưa ra quyết định về chuyên môn một cách chính xác nhất, góp phần tăng cường khả năng phát triển chuyên môn, tiếp nhận phương pháp dạy học mới một cách sáng tạo”.

Xin thầy cô hãy download tài liệu này tại đây

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top