Tài liệu Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

 

Tài liệu Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Đây là mục lưu trữ bài báo cáo lớp tập huấn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ( 18 - 19/10/2010 )

Các trường tải về để tham khảo và triển khai cấp trường theo chỉ đạo của SGD&ĐT Khánh Hòa.

 

Khai mạc
Bài giới thiệu tổng quát NCKHSP ƯD
Báo cáo đề tài nghiên cứu
Bước 1: Xác định đề tài nghiên cứu
Lựa chọn thiết kế nghiên cứu
Thu thập dữ liệu  nghiên cứu
Phân tích dữ liệu nghiên cứu
Lập kế hoạch nghiên cứu ứng dụng
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top