Tài liệu NCKH Sư phạm Ứng dụng

Tài liệu NCKH Sư phạm Ứng dụng

Trong Nghiên cứu khoa học  sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng: cả hai cách tiếp cận nghiên cứu này đều có điểm mạnh và điểm yếu nhưng đều nhấn mạnh việc nhìn lại quá trình của giáo viên về việc dạy và học, năng lực phân tích để đánh giá các hoạt động một cách hệ thống, năng lực truyền đạt kết quả nghiên cứu đến những người ra quyết định hoặc những nhà giáo dục quan tâm tới vấn đề này.

 

Tài liệu NCKH Sư phạm Ứng dụng

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top