Giúp học sinh tiểu học sửa lỗi phát âm l - n

Giúp học sinh  tiểu học  sửa lỗi phát âm l - n

N là một âm mũi, nên phải đặt lưỡi vào chân răng, buộc luồng hơi phải rung trong khoang miệng và thoát ra đằng mũi, dằn giọng ra mà tập: nờ…nờ…nờ.. Phát âm thạo rồi sẽ rất nhẹ. Đây là những câu thơ giúp bạn cải thiện khả năng phát âm của mình:

“nắng lên nở lắm nụ lan

Giúp học sinh  tiểu học  sửa lỗi phát âm l - n

- Bạn em hay viết và nói nhầm n-l, ví dụ “nặng nề” thì nói là “Lặng lề’, “lỗi lầm” thì nói là “nỗi nầm”. VVT ơi, có cách nào giúp bạn em với?

Muốn viết đúng thì trước hết phải nói đúng. Muốn nói đúng thì phải tập phát âm. L là một âm bên, nghĩa là luồng hơi khi nói thoát ra ở hai khóe miệng nên lúc đầu phải đặt đầu lưỡi vào đầu răng cửa, nếu cần thì bịt mũi lại, đẩy hơi ra: lờ…lờ…lờ….

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top