Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia lớp 5

 

Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia lớp 5

 

 

______________________________________________________________________

Trong chương trình toán tiểu học, mạch số học có một vị trí rất đặc biệt, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối các mạch khác của môn toán, mà cốt lỏi của nó là bốn phép tính trên tập số tự nhiên. Đây là nội dung rất quan trọng, được thực hiện trong suốt chương trình toán tiểu học với một nhiệm vụ tương đối khó khăn cho những người làm công tác giảng dạy. người giáo viên ngay từ những lớp đầu cấp đã phải giúp học sinh nắm vững những kiến thức và hình thành những kỹ năng thực hiện thành thạo các phép tính đó theo chuẩn tối thiểu được quy định qua từng lớp học. Kiến thức đó là những quy tắc, quy trình, hình thức tính toán, kỹ năng đó là khả năng thực hiện các thao tác trên những con số của từng phép tính để có được kết quả nhanh chóng và chính xác. Các phép tính trên tập số tự nhiên là cơ sở để mở rộng các phép tính trên các tập số khác ngay trong chương trình toán tiểu học (như phân số, số thập phân) và cả chương trình toán ở các cấp học cao hơn.

Trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên tập số tự nhiên thì ba phép tính đầu tương đối đơn giản, học sinh được học ngay từ những năm đầu cấp. Riêng phép tính chia, một phép tính tương đối phức tạp trong quy trình tính toán, thì học sinh chỉ được học khi đã nắm khá vững các phép tính nền tảng (cộng, trừ và nhân) ở lớp ba và được hoàn thiện dần trong cả năm học lớp bốn. Sang đầu lớp năm, sau khi ôn tập, coi như học sinh đã có kỹ năng thực hiện phép tính chia theo chuẩn tối thiểu đã quy định.

Tuy nhiên so với những yêu cầu đó, học sinh ngày nay còn rất bất cập. Tình trạng học sinh lớp năm không thực hiện được phép tính chia, dù là phép tính chia đơn giản nhất (chia cho số có một chữ số) còn khá phổ biến. Chúng ta có thể bắt gặp những lỗi rất cơ bản, rất thông thường trong quy trình tính toán của học sinh. Qua khảo sát thực tế học sinh lớp năm trường Phan Chu Trinh, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ học sinh làm đúng và nhanh phép tính chia cho số có nhiều chữ số vào thời điểm đầu năm học lớp năm là rất thấp (không đầy 20%). Phần lớn các em vướng các nhược điểm sau:

-                     Không nắm vững quy trình thực hiện phép tính chia (Thực hiện không đủ, không đúng quy trình).

-                     Không biết ước lượng chữ số thương.

-                     Không biết kiểm tra số dư.

 

 

______________And more sections, Please download>>>>_____________

 

4. Author: tieuhoc.info

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 6 pages

7. Size:1.95MB

6. Link download :

Nhấn vào đây để tải về Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học - Năm học 2013 - 2014:

a. Link from Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia lớp 5

b. Link from >>>Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia lớp 5

Xem thêm - Tài liệu tham khảo:


1. Tài liệu mẫu nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học

2. Công thức tính trước thực nghiệm và sau thực nghiệm

 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

{plusone}
{backbutton} Đề tài NCKHSPUD tiểu học - 2013 - 2014
  Google Plus

 

====================================== http://tieuhoc.info===============

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top