Rèn cho học sinh kĩ năng diễn đạt trong văn miêu tả có hiệu quả

 

Rèn cho học sinh kĩ năng diễn đạt trong văn miêu tả có hiệu quả

 

 

______________________________________________________________________

1.Con đường đi từ thực tế bài làm của học sinh để hình thành kỹ năng làm văn cho học sinh.

Đây là một trong ba phương pháp đem lại hiệu quả thực tế cao trong việc giảng dạy Tập làm văn, vì chỉ thông qua việc chấm bài cho học sinh, tiếp cận bài viết của học sinh, người giáo viên mới nắm vững đối tượng học sinh của mình, thấy được cái đúng cái hay, cái tốt cần động viên khuyến khích học sinh cần phát huy. Mặt khác thấy được cái đở, cái hạn chế của học sinh trong việc việc vận dụng kiến thức lí thuyết vào bài viết của mình để giáo viên có biện pháp rèn tập, sửa chữa.

Khi đi vào khảo sát thực tế (chấm bài làm văn của học sinh) giáo viên thấy rất rõ khả năng viết văn của học sinh thể hiện trên bài viết. Qua bài làm của học sinh, ta có thể thấy lời sai, có thể chỉ ra lỗi sai đó là gì, sai như thế nào…và trong đầu hình thành kiến thức đúng để chấm, kiểm tra sửa chữa cho các em.

 

Để sản sinh được một bài văn miêu tả có hiệu quả và tránh được lỗi sai, học sinh cần nắm vững được quy trình ( các bước tạo lập văn bản). Đó là những kiến thức cơ bản học sinh cần phải có để trang bị cho kiến thức về tập làm văn trong nhà trường.

2. Bước định hướng :

Khi tạo lập văn bản, người viết cần có định hướng rõ rệt cho văn bản hay nói đúng hơn là xác định rõ nhân tố giao tiếp bao gồm:

-Nhân vật giao tiếp: người viết bài – học sinh, người đọc – trước hết là giáo viên chấm bài.

Mục đích giao tiếp:thức hiện kiến thức đã tích lũy được qua các kĩ năng tạo lập văn bản ( dùng từ, đặt câu, dựng đoạn về tổ chức bài văn) để thông tin, trình bày và tái hiện một đối tượng, một vấn đề nào đó.

-Nội dung giao tiếp ; thông qua việc tìm hiểu đề người làm bài cần xác định rõ:

+ Điều kiện, hoàn cảnh giao tiếp: Điều kiện về thời gian, không gian tài liệu, vốn hiểu biết của học sinh…khi viết bài.

+ Cách thức giao tiếp : Những yêu cầu, gợi ý về thể loại văn bản.

3. Bước lập  đề cương ( hay còn gọi là lập dàn bài):

Đề cương bao gồm những ý chính, những luận điểm cơ bản. Nó là nền tảng cho việc viết một văn bản hoàn chỉnh. Muốn lập được đề cương cần thực hiện theo trình tự công việc sau:

+ Xác lập các thành tố nội dung.

+Sắp xếp các thành tố nội dung.

+ Trình bày đề cương.

4. Viết văn:

Muốn viết văn bản cần phải dựa vào đề cương. Từ đề cương đã có người viết chuyển hóa thành văn bản. Để viết được văn bản hoàn chỉnh người viết phải vận dụng các khả năng dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, liên kết đoạn và viết thành văn bản hoàn chỉnh.

5. Kiểm tra và hoàn thiện văn bản:

Khi viết xong văn bản người viết cần đọc, soát lại để kiểm tra văn bản,

phát  hiện những lỗi sai sót và tiến hành sửa chữa.

 

______________And more sections, Please download>>>>_____________

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 6 pages

7. Size:1.95MB

6. Link download :

Nhấn vào đây để tải về Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học - Năm học 2013 - 2014:

a. Link from Rèn cho học sinh kĩ năng diễn đạt trong văn miêu tả có hiệu quả

b. Link from Rèn cho học sinh kĩ năng diễn đạt trong văn miêu tả có hiệu quả

Xem thêm - Tài liệu tham khảo:


1. Tài liệu mẫu nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học

2. Công thức tính trước thực nghiệm và sau thực nghiệm

3. Các quy định trình bày mẫu Báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

============================ http://tieuhocvn.info============

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top