Khắc phục tâm lí trở ngại trong học tập cho học sinh tiểu học

Khắc phục tâm lí trở ngại trong học tập cho học sinh tiểu học

 

Trong thực tế ở các trường tiểu học chất lượng học tập của HS (HS) tiểu học dân tộc thiểu số (DTTS) còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn. Trong quá trình học tập, một bộ phận không nhỏ HS tiểu học DTTS tỏ ra chán học, không có hứng thú hoặc ít hứng thú trong học tập, nhút nhát, thiếu mạnh dạn và tự tin, kết quả học tập thấp dẫn đến tình trạng chán học, nghỉ học làm ảnh hư­ởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. HS tiểu học DTTS chán học, nghỉ học có nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có nguyên nhân quan trọng là gặp trở ngại về tâm lý trong học tập. cho nên việc triển khai đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp khắc phục trở ngại về tâm lý trong học tập của HS tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum " là rất cần thiết nhằm tìm ra những trở ngại về tâm lý (TNVTL) chủ yếu ảnh hư­ởng đến học tập của các em, làm rõ nguyên nhân của những trở ngại. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để khắc phục TNVTL.

 

Thầy cô nhấn vào đây mà tải về.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top