Một số đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bậc tiểu học 2015

Một số đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bậc tiểu học  2015

Một số đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2015

Các Sáng kiến kinh nghiệm và Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được công nhân đạt năm học 2011-2012.

STT Họ và tên Đơn vị Tên SKKN hoặc Đề tài Xếp loại Tải file
1 Hồng Thị Mỹ Kiều MN Phong lan Sử dụng và sưu tầm, làm đồ chơi để nâng cao hiệu quả hoạt động làn quen với chữ cái cho trẻ 5 tuổi Đạt
2 Lê Thị Hải MN Vành Khuyên Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bậc học mầm non Đạt
3 Nguyễn Thị Anh MN Sơn Ca Phương pháp chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5-6 tuổi vào lớp 1 Đạt
4 Nguyễn Châu Lưu Thạch MN Sơn Ca Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng Rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ mầm non thông qua hoạt động vui chơi Đạt
5 Lê Thị Thơm MN 1-6 Phát triển ngôn ngữ phổ thông cho cháu người sở tại trong Trường Mầm non 1-6 Đạt
6 Nguyễn Thị Bạch Út MN 1-6 Biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi Đạt
7 Đào Thị Tươi MN Hoàng Oanh Một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với phụ huynh của giáo viên mầm non Đạt
8 Bùi Đăng Khanh TH Sơn Bình Sử dụng phần mềm Excel quản lý điểm tiểu học sẽ giúp cho việc thống kê đánh giá xếp loại học sinh được nhanh chóng, chính xác tại khối 1 và khối 3 Trường Tiểu học Sơn Bình Đạt
9 Mai Thị Hạnh TH TT Tô Hạp Nâng cao kết quả các bài học trong chương hình học của môn Toán lớp 5 thông qua việc ứng dụng CNTT trong dạy học Đạt
10 Trần Thị Nghĩa TH Ba Cụm Bắc Các giải pháp để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý tại Trường TH Ba Cụm Bắc Đạt
11 Trịnh Đình Ba TH BCNam Một số biện pháp huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số để đảm bảo chuyên cần Đạt
12 Nguyễn Thị Thừa Phòng GD&ĐT Nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho học sinh lớp 1,2,3 thông qua việc sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao Khá
13 Nguyễn Thị Thanh Lan THCS Sơn Lâm Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD tại trường THCS Sơn Lâm Đạt
14 Vũ Thị Quỳnh THCS Ba Cụm Bắc Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6 Đạt
15 Lê Thị Thu Phương THCS Ba Cụm Bắc Nâng cao kĩ năng giải bài tập phần quang hình cho học sinh lớp 9 bằng cách hướng dẫn cho học sinh cách thức điều tra, phân tích Đạt
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top