Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong giờ học cấp tiểu học

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong giờ học cấp tiểu học

 

Tên tài liệu, văn bản

Tải về

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong giờ học cấp tiểu học

- File báo cáo.

- Giáo án phân môn Tập làm văn.

- Giáo án môn Toán.

 

Tải về

Tải về

Tải về

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top