Cách phân biệt kiểu câu kể khi có động từ “ bị”

 

Cách phân biệt kiểu câu kể khi có  động từ “ bị”

Cách phân biệt kiểu câu kể khi có  động từ “ bị”

Tieuhoc.info ơi, các câu: Bạn Thanh bị ốm; Con trâu bị què; Ba em bị đau chân, thuộc kiểu câu gì? Một cô giáo dạy lớp 3 thì nói các câu đó thuộc kiểu câu Ai thế nào?. Một cô giáo dạy lớp 5 nói: “bị” là động từ nên các câu đó thuộc kiểu câu “Ai làm gì?”. Vạy cách giải thích nào đúng ạ? Mong Tieuhocvn.info giúp mình với.

 

Trước hết, cô giáo dạy lớp 5 cho rằng vì “Bị” là động từ nên mấy câu trên thuộc kiểu câu Ai làm gì? Là cách hiểu chưa chính xác.

 

Thứ nhất, không phải cứ động từ làm vị ngữ thì câu đó là câu Ai làm gì? Vấn đề ở chỗ động từ đó thuộc loại nào. Động từ làm vị ngữ trong câu Ai làm gì? thường là động từ chỉ hành động, hoạt động.

 

Thứ hai, trong kiểu câu Ai thế nào?, vị ngữ cũng có thể là động từ hoặc cụm động từ (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, tr.30). SGK Tiếng Việt 4 dẫn ra hai câu Ai thế nào? có vị ngữ là động từ và cụm động từ (in nghiêng):

- Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều.

- Ông Ba trầm ngâm.

Các động từ, cụm động từ này thường biểu thị trạng thái của sự vật (sông), của con người (ông Ba).

 

Do vậy, trong ba câu được nêu trong câu hỏi: Bạn Thanh bị ốm; Con trâu bị què; Ba em bị đau chân, bộ phận vị ngữ đều biểu thị ý nghĩa trạng thái. (Trạng thái là tình trạng của sự vật hoặc một con người, tồn tại trong một thời gian, không gian nào đó). Trong vị ngữ của từng câu (bị ốm; bị què; bị đau chân), từ bị là động từ chỉ trạng thái tiếp thụ. Các từ ngữ ốm, què, đau chân đều biểu thị ý nghĩa trạng thái. Cũng cần nói thêm rằng các động từ chỉ trạng thái mang một số đặc điểm về ngữ pháp và ngữ nghĩa gần giống tính từ.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top