Kinh nghiệm xây dựng công đoàn vững mạnh ở trường tiểu học

Kinh nghiệm xây dựng công đoàn vững mạnh ở trường tiểu học  - Công đoàn cơ sở có vững mạnh thì tổ chức Công đoàn mới mạnh.Vị trí, vai trò của Công đoàn cao hay thấp là phụ thuộc vào những gì Công đoàn đem lại cho công đoàn viên.

Để phát huy được vai trò đó, việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên là yếu tố rất cần thiết. Và đó cũng là một trong các điều kiện để đánh giá Công đoàn vững mạnh. Thực tế cho thấy, công đoàn cơ sở nào có nội dung sinh hoạt đa dạng, hấp dẫn thì Công đoàn nơi đó có phong trào công đoàn viên hoạt động sôi nổi, phong phú, tinh thần dân chủ được phát huy. Ngược lại, những công đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt lấy lệ qua loa đại khái, ít người quan tâm bàn bạc, thảo luận đến nội dung sinh hoạt thì ở những nơi đó, hoạt động Công đoàn rất mờ nhạt và kém hiệu quả.     a.  Các chương tình hoạt động của Công đoàn cấp trên bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan để xây dựng nội dung, phương thức hoạt động.

     b. Công đoàn cơ sở cần chú trọng phối hợp chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm, phát huy dân chủ trong mọi hoạt của cơ quan, xây dựng các tiêu chí thi đua và vận động CB- CC đăng kí các danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể.

     c. Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền xây dựng và kí kết thoả ước lao đông tập thể, tổ chức kí kết giao ước thi đua với với chủ đề năm học “ Đoàn kết – Trách nhiệm - Năng động – Sáng tạo ” trong công đoàn viên.

Các chương tình hoạt động của Công đoàn

     d. Nội dung sinh hoạt cần đề cập đến các vấn đề thiết thực như các quyền lợi cơ bản, hợp pháp, chính đáng về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT chế độ tăng giờ ….

     e. Mỗi lần sinh hoạt, Công đoàn cơ sở nên tập trung vào một hai nội dung cơ bản, không nên dàn trải nhiều hoặc rập khuôn cứng nhắc.

     f. Ở mỗi công đoàn cơ sở vấn đề đoàn kết nội bộ là tiên quyết.

     g. Thực tiễn cho thấy, Công đoàn cơ sở phải giải quyết rất đa dạng.

     h. Công đoàn cơ sở cần quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục trong công đoàn viên nữ.

     i. Công đoàn cơ sở cần quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy của công đoàn mình phụ trách.

     j. Người Cán bộ Công đoàn phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của công đoàn viên; tôn trọng mọi sáng tạo, những tham mưu về giải pháp, tình huống do người lao động đưa ra

      k.Về công tác tổ chức: Trước hết BCH phải được kiện toàn trong các kỳ Đại hội hoặc Hội nghị giữa nhiệm kỳ.
 
      l. Xây dựng quy chế phối hợp.    BCH CĐ sẽ là tổ chức liên kết các bộ phận cùng thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất. Thông qua qui chế phối hợp tạo được sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường.
      m. Đẩy mạnh các phong trào thi đua: Thi đua chính là động lực cho sự phát triển, vì vậy công tác thi đua được BCH Công đoàn đặt lên hàng đầu.

        n. Tăng cường công tác kiểm tra . Việc tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm đặc biệt coi trọng hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ

Nhấn vào đây để tải về:

>> Kinh nghiệm xây dựng công đoàn vững mạnh ở trường tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top