Biện pháp thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục học sinh tiểu học

  Biện pháp thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục học sinh tiểu học  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp song song với các hoạt động dạy và học , nó có vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách đạo đức cho học sinh tiểu học . Có thể nói việc giáo dục văn hóa như việc tạo ra cấu trấu chi tiết , tổng thể của một cái khóa còn các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như một cái chìa khóa giúp các em hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, làm phong phú thêm vốn tri thức và hiểu biết của các em .

Qua việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tieuhoc, tieuhoc đã rút ra một số kinh nghiệm có tác dụng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như sau:

 1.Tổng phụ trách cần nghiên cứu kỹ mục đích, nội dung chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp , chương trình  công tác Đội và phong trào thiếu nhi do phòng GD và HĐĐ cấp trên đề ra. Từ đó để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của trường mình. Kế hoạch phải thể hiện được nội dung, phương thức hoạt động cụ thể cho cả năm, hàng tháng, hàng tuần để tổ chức các hoạt động một cách nhịp nhàng và có chất lượng.

 2.Cần phối hợp với các lực lượng trong việc tham gia thực hiện kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp . Kết hợp Nhà trường- Gia đình- Xã hội , nhà trường gồm có Phó hiệu trưởng (Trưởng ban HĐGDNGLL), các giáo viên chủ nhiệm, các em Đội viên - Nhi đồng, đại diện hội cha mẹ học sinh. Ngoài nhà trường luôn phối hợp với các đoàn thể, các cấp lãnh đạo ở địa phương…

 3.Cần tổ chức các hoạt động một cách thường xuyên, nhằm để thu hút các em tham gia một cách đông đủ thì các hoạt động phải được tổ chức dưới nhiều hình thức , đa dạng, phong phú và phù hợp với lứa tuổi học sinh, phù hợp với đặc điểm của nhà trường.

 4.Công tác kiểm tra và đánh giá phải được tiến hành thường xuyên,công bằng và khách quan. Sau mỗi đợt thi đua phải tổng kết, nhận xét , xếp loại thi đua và phát thưởng cho cá nhân và tập thể đạt thành tích cao.

 5.  Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp , TPT phải lập kế hoạch đệ trình lên BGH và Ban HĐNGLL để có sự quan tâm và chỉ đạo của BGH tới chất lượng của phong trào thi đua , đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn. Sau mỗi hoạt động cần phải tổ chức để rút kinh nghiệm để thấy những việc làm được cũng như các mặt còn tồn tại để từ đó có kế hoạch phù hợp hơn với các hoạt động tiếp theo

 

Nhấn vào đây để tải về

>>> Biện pháp thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục học sinh tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top