Công tác chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học

Công tác chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học - Từ lâu rồi chúng ta vẫn kêu gọi đổi mới phương pháp dạy học nhằm cải tiến , nâng cao chất lượng giáo dục, yêu cầu  phương pháp dạy học của giáo viên phải phù hợp với học sinh, phát huy được tính tích cực của học sinh, chủ động sáng tạo, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho các em.  Việc đổi mới phương pháp dạt học theo hướng tập trung vào hoạt động của học sinh cần phải căn cứ từ thực tế của học sinh trong giờ học.

Muốn hiểu được thực tế ấy trong sinh hoạt chuyên môn chúng ta cần phải xây dựng một môi trường cùng nhau học tập, làm phong phú hoat động lắng nghe lẫn nhau và học tập lẫn nhau. Tập trung trao đổi về ý định của giáo viên và học sinh tự mỗi người sẽ rút ra được bài học từ thực tiễn cho riêng mình. Chính vì vậy để thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, Trong quá trình chỉ đạo việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới ở nhà trường tieuhoc.info rút ra được một số kinh nghiệm sau:

 

Một là: Hiệu trưởng phải xây dựng văn hóa nhà trường (mối quan hệ thân thiện giữa các thành viên) đồng thời song song với xây dựng môi trường học tập cho giáo viên( Đổi mới sinh hoạt chuyên môn) từ đó giúp cho giáo viên thay đổi → Giờ học thay đổi → Học sinh thay đổi → Trường học thay đổi. Cần cải tiến cách quản lý từ khâu chỉ đạo đến khâu thực hiện, xây dựng kế hoạch và nội dung SHCM cho cả năm học. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Hai là: Bồi dưỡng năng lực tổ chức, điều hành cho đội ngũ tổ khối trưởng, những người chủ trì các buổi SHCM vì thực tế cho thấy 1 buổi SHCM thành công phụ thuộc rất nhiều vào khả năng và chuyên môn của người điều hành.

Ba là: Cần sắp xếp và bố trí thời gian SHCM hợp lý, không nhất thiết là cả một buổi. Nội dung sinh hoạt cần thật cụ thể, sát thực, liên quan trực tiếp đến mỗi bài học, tiết học mà GV giảng dạy hàng ngày, tránh chung chung, ở tầm vĩ mô.

Bốn là: Ban giám hiệu cần quản lý chặt chẽ nội dung các buổi SHCM, có sự hướng dẫn và định hướng nội dung SHCM theo tình hình thực tế của nhà trường hay từng khối lớp theo đổi mới chuyên môn.

Năm là: cần xây dựng 1 nề nếp sinh hoạt chuyên môn, hàng năm nên tổ chức đánh giá, khen thưởng các tổ, khối có nền nếp SHCM tốt, vì thực tế cho thấy những trường nào có phong trào chuyên môn mạnh thì nơi đó có nề nếp SHCM hiệu quả

Sáu là: Nâng cao chất lượng chuyên môn là việc mà nhà trường luôn quan tâm hàng đầu : Để thực hiện được mục tiêu đề ra trong kế hoạch nhà trường, ban giám hiệu phải chủ động vào cuộc cùng với các tổ trưởng chuyên môn thảo luận và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chi tiết cho từng tháng..

 

Theo tieuhocvn.info đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong các nhà trường để nâng cao hiệu quả giáo dục hơn nữa nhằm đáp ứng được yêu cầu của đất nước.

Thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải về

>>>> Công tác chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học -

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top