Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” qua biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” qua biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội đồng thời khắc phục tính thụ động sáng tạo của học sinh trong học tập và hoạt động năm học 2015-2016 BGD&DT đã phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  giai đoạn hiện nay.

Đây là một phong trào lớn đã lôi cuốn được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, sự tham gia của các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong xã hội . Tuy nhiên, trên thực tế công  tác và giảng dạy, tôi nhận thấy khi thực hiện phong trào này chúng tôi gặp một số khó khăn đặc biệt là đối với trường nằm ở vùng ven hoặc vùng nông thôn : thiếu thốn CSVC trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, học sinh  chưa có thói quen tốt trong ứng xử, giao tiếp hàng ngày, chats lượng học tập còn thấp, thiếu chủ động tích cực trong học tập, hoạt động , số có hoàn cảnh khó khăn nhiều .....Tôi nhận thấy  người giáo viên chủ nhiệm có vị trí rất quan trong trong việc hướng dẫn học sinh tham gia phong trào , Bản thân luôn  suy nghĩ, trăn trở làm thế nào để có thể giáo dục học sinh hưởng ứng tốt phong trào này theo 5 nội dung, hoàn thiện về mặt kiến thức, tạo thói quen, hành vi đạo đức tốt ,có thói quen giao tiếp  ứng xử có văn hóa  thân thiện đối với thầy,cô giáo,bạn bè.Vì vậy,trong thời gian qua với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, tôi đã đề ra được một số biện pháp nhằm giúp học sinh lớp tôi hưởng ứng tốt phong trào nêu trên và trên thực tế tôi đã thu được kết quả tốt . Trong phạm vi của đề tài này, tôi chỉ đi sâu vào  nội dung “ Giúp học sinh  hưởng ứng tốt phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” qua biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ”

>>> Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải toàn bộ  SKKN này về làm tài liệu

Thầy cô cùng các bạn nhấn vào đây để tải về:

>>> Cách hiệu trưởng tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng trường tieuhoc đạt  chuẩn

=============

[/social]

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top