Tự học, tự bồi dưỡng đáp ứng quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Tự học, tự  bồi dưỡng đáp ứng quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học -

Đối với các nhà trường việc bồi dưỡng giáo viên mang tính chiến lược và đây là công việc phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài để xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu và có chất lượng cao. Xu thế chung của thời đại và kinh nghiệm công tác bồi dưỡng những năm qua đã khẳng định bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên phải lấy tự học làm chủ yếu.

 

 

Tự học, tự  bồi dưỡng đáp ứng quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

 

 

Nhấn vào đây để tải về:

 

Đối với các nhà trường việc bồi dưỡng giáo viên mang tính chiến lược và đây là công việc phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài để xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu và có chất lượng cao. Xu thế chung của thời đại và kinh nghiệm công tác bồi dưỡng những năm qua đã khẳng định bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên phải lấy tự học làm chủ yếu. Tự học là hình thức để khích lệ sự học tập độc lập và học suốt đời. Qua kinh nghiệm tự học của bản thân và kinh nghiệm công tác ở cương vị của một cán bộ quản lí để giúp việc tự học của giáo viên đạt hiệu quả thời gian qua  tôi đã áp dụng một số biện  pháp sau :

 

1/ Mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch, nội dung tự học, tự bồi dưỡng:

 

Đầu năm học nhà trường tổ chức học tập quán triệt trong toàn hội đồng sư phạm nội dung Quyết định 14/2007/ QĐ-BGD&ĐT về quy định chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học. Trên cơ sở đó, mỗi giáo viên xác định một cách khách quan, trung thực mặt mạnh mặt yếu của mình trong quá trình dạy học. Mỗi cá nhân phải xác định cho được mục tiêu tự học, tự bồi dưỡng của bản thân ngay từ đầu năm học. Việc học tập để đáp ứng yêu cầu theo Quyết định 14  không nhất thiết phải một sớm một chiều là đạt ngay được mà có khi cần phải có thời gian học tập dài lâu. Chính vì vậy,  mỗi người cần xây dựng cho mình một kế hoạch học tập riêng. Cần  phải xây dựng kế hoạch học tập chuyên môn nghiệp vụ dưới nhiều hình thức : đọc, nghiên cứu tài liệu để nắm chắc nội dung SGK, SGV, chương trình dạy, chương trình BDTX, đọc chuyên san, khai thác thông tin  tư liệu trên mạng internet, trên các phương tiện thông tin : ti vi, băng hình, đĩa CD, VCD …và học tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau: pháp luật, chuyên môn, tin học, văn hoá văn nghệ … để nâng cao kiến thức, bổ sung kinh nghiệm. Ban giám hiệu và tổ chuyên môn cần hướng dẫn và khuyến khích từng giáo viên lập kế hoạch tự học một cách kĩ lưỡng bao gồm các nội dung :

 

+ Các mục tiêu học tập cần phải đạt

 

+ Các kiến thức kĩ năng cần nắm vững

 

+ Các hoạt động học tập của bản thân sẽ thực hiện

 

+ Cách đánh giá

 

+ Thời gian hoàn thành …

 

Trên thực tế, mỗi giáo viên có kế hoạch học tập và thời gian hoàn thành mục tiêu học tập khác nhau tuỳ theo khả năng, trình độ và điều kiện của mỗi người: có người đăng kí nhiều nội dung, thời gian học tập, yêu cầu kiến thức nhiều hơn, có người đăng kí học tập yêu cầu  ít hơn… Dựa vào kế hoạch của giáo viên đề ra, tổ chuyên môn và BGH  quan tâm tạo điều kiện cho họ thực hiện nội dung học tập họ đã xây dựng. Cần theo dõi, kiểm tra tổ chức sơ kết đánh giá nội dung tự học của giáo viên theo giai đoạn : theo đợt thi đua, theo học kì … để rà soát, rút kinh nghiệm xem nội dung nào đã thực hiện tốt, nội dung nào chưa làm được cần tiếp tục bồi dưỡng thêm. Thực hiện tốt quy trình đánh giá xếp loại giáo viên vào cuối năm học theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Cán bộ quản lí,thư viện cần giới thiệu, cung cấp tài liệu đầy đủ phục vụ cho nhu cầu tự học, nghiên cứu của đội ngũ giáo viên.

 

2/ Thực hiện kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng qua đồng nghiệp

 

Để làm giàu thêm vốn chuyên môn nghiệp vụ của bản than, mỗi giáo viên cần tích cực học tập kinh nghiệm của  đồng nghiệp. Kinh nghiệm đó có thể là kiến thức về phong tuc, tập quán, lễ hội truyền thống ở địa phương mà mình chưa nắm, kiến thức về chính trị, xã hội  nhân văn, tin học, thực hiện ĐMPP, cách thực hiện phân hoá đối tượng trong tiết dạy, kĩ năng xây dựng  hệ thống câu hỏi … Thông qua các lần  thảo luận  góp ý tiết dạy lẫn nhau có thể học tập kinh nghiệm về cách soạn bài, cách tổ chức trò chơi học tập, kiến thức – kĩ năng cần phải đạt ở các môn đối với từng khối lớp, kinh nghiệm xây dựng hồ sơ sổ sách  qua các lần kiểm tra chéo trong toàn hội đồng, qua việc trưng bày giáo án tốt, hồ sơ sổ sách tốt.

 

Đối với việc quản lí chuyên môn, nhà trường & tổ chuyên môn cần tạo điều kiện bố trí phân công hợp lí sao cho trong mỗi tổ đều có giáo viên giỏi, có giáo viên chưa giỏi, có giáo viên tuổi đời cao kinh nghiệm nhiều lại vừa có giáo viên trẻ để có thể bố trí phân công giáo viên theo dõi, kèm cặp giúp đỡ nhau về chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi người đều có những mặt mạnh và mặt yếu khác nhau : có người  có  kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm xử lí tình huống sư phạm, thiết kế hệ thống câu hỏi  nhưng chưa linh hoạt  sáng tạo hoặc ngược lại. Cần giúp nhau phát huy, học tập những mặt tốt, khắc phục những mặt tồn tại. Cơ hội học tập của mỗi người là qua trò chuyện trao đổi, qua sinh hoạt tổ, qua dự giờ và nghe góp ý dự tiết dạy của đồng nghiệp.

 

3/ Tự học, tự bồi dưỡng thông qua thực hành

 

Trong các đợt thao giảng, dự giờ, dạy minh hoạ cần mạnh dạn tham gia. Sau mỗi tiết dạy, thao giảng dự giờ mỗi giáo viên phải tự đánh giá mình đã thực hiện được những yêu cầu nào của mục tiêu bài học, đã thực sự ĐMPP dạy học chưa ? Cái gì  chưa thực hiện tốt ?… BGH và tổ chuyên môn phải chỉ rõ cho giáo viên thấy những ưu điểm, hạn chế về : kiến thức, phương pháp, kĩ năng sư phạm… và giải pháp có thể để khắc phục những hạn chế đó trong tiết dạy. Trong sinh hoạt chuyên môn không giấu dốt, thực hiện tốt phương châm “ uốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học ”, cái gì chưa rõ, chưa hiểu, hiểu chưa thấu đáo cần mạnh dạn nêu ra để được giải đáp. Mạnh dạn tham gia  báo cáo các chuyên đề về nội dung mảng chuyên môn mình chưa tốt vì đó là cơ hội để mình tự nghiên cứu, tham khảo, đọc thêm tài liệu, học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp (để hoàn thành được báo cáo nội dung được phân công của mình trước tập thể thì không có con đường nào khác là phải tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu). Chính quá trình đó đã giúp họ bổ sung thêm được vốn kiến thức cho mình. Đôi lúc kiến thức, kinh nghiệm thu thập được từ học tập, thực hành qua thực tiễn không phải chỉ nói hoặc thực hành qua một vài lần là nhớ mà mỗi người phải dành thời gian học tập, rèn luyện thêm ở nhà, sử dụng thường xuyên để tạo thành thói quen, thành  kĩ năng như kiến thức ngoại ngữ, tin học, kĩ năng sử dụng ĐDDH, bản đồ …

 

Trong các hoạt động tập thể cần có thái độ tự tin, mạnh dạn, linh hoạt bởi đó chính là môi trường để mỗi giáo viên tự khẳng định mình trước tập thể, bộc lộ mặt mạnh và ưu thế về kiến thức, kĩ năng sư phạm. Công đoàn và nhà trường cần tổ chức tốt nhiều hoạt động giúp giáo viên bổ trợ vốn kiến thức, kiến thức kĩ năng sư phạm cho họ. Chẳng hạn  :

 

+ Tổ chức thi xử lí tình huống sư phạm, bình luận một câu thơ, một chủ đề, nêu câu hỏi gợi ý để đoán từ … cho các đối tượng còn chưa tốt về mặt kĩ năng sư phạm.

 

+ Tổ chức thi trả lời nhanh các nội dung có liên quan đến chuẩn kiến thức - kĩ năng cần đạt ở cấp học tiểu học đối với những người chưa nắm chuẩn kiến thức – kĩ năng của toàn cấp.

 

+ Tổ chức các tiết dạy mẫu, hội thi, câu lạc bộ yêu cầu phải ứng dụng CNTT.

 

+ Thi tìm hiểu kiến thức về chính trị xã hội, kiến thức lịch sử, phong tục tập quán , lễ hội ở địa phường thông qua các ngày kỉ niệm lớn trong năm.

 

+ Tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề ĐMPP, nâng chất lượng học sinh yếu, giáo dục học sinh cá biệt : phân công cho các giáo viên có đăng kí nội dung học tập ở yêu cầu này báo cáo, phát biểu ý kiến ….

 

4/ Tự học thông qua nghiên cứu tài liệu, tập thói quen ghi chép, sắp xếp tài liệu, tư liệu dữ liệu một cách  có hệ thống  :

 

Mỗi  giáo viên phải xây dựng kế hoạch học tập chuyên môn nghiệp vụ dưới nhiều hình thức : đọc nghiên cứu tài liệu để nắm chắc nội dungSGK, SGV, chương trình dạy, BDTX, đọc chuyên san, khai thác thông tin  tư liệu trên mạng và trên các phương tiện thông tin : ti vi, băng hình, đĩa CD, VCD… và học tập  ở nhiều nội dung khác nhau : kiến thức về pháp luật, về chuyên môn, về tin học, về văn hoá văn nghệ … để nâng cao kiến thức bổ sung kinh nghiệm.

 

Đọc sách, nghiên cứu tài liệu một cách tự lực và nghiền ngẫm không những giúp ta tiếp thu những tư tưởng của tác giả mà còn giúp ta đối chiếu tư tưởng đó với tư tưởng của các tác giả khác về vấn đề đó và sẽ đi tới một phán đoán riêng của mình về những điều đó. Mỗi khi đọc một đoạn, một bài viết nào cần nắm cho được ý chính, nội dung tác giả muốn nói đến trong đoạn đó, bài viết ấy là gì ? cốt lõi vấn đề nằm ở đâu ? Cũng có thể học thuộc nhẩm một số đoạn chọn lọc, nắm chắc và thuộc một số yêu cầu kiến thức kĩ năng trọng tâm của các bộ môn mình phụ trách, hoặc một số đoạn văn thơ, thuật ngữ, châm ngôn… Trong văn học dân gian, cổ điển, hiện đại… để làm giàu vốn hiểu biết, làm giàu ngôn ngữ  nói, viết, củng cố trí nhớ. Ghi chép là một hoạt động giúp ta nhiều vấn đề về sự trau dổi trí nhớ và tư duy “Trí nhớ dù lâu bền thất là đại phúc. Song giấy trắng mực đen vẫn đáng tin hơn” (LuxuphơHatHatgip). Nên sắp xếp tài liệu, ghi chép các nội dung ghi chép, những quan sát, ý nghĩ và quy tắc bổ ích lí thú, những kinh nghiệm  rút ra được  sau mỗi lần được dự giờ, góp ý, xem băng đĩa, sinh họat chuyên đề  bồi dưỡng về chuyên môn hay trong lúc đọc sách, nghiên cứu tài liệu, trong trò chuyện vào một quyển sổ riêng theo từng mục : (mục kiến thức chính trị - kiến thức xã hội - kiến thức về phong tục tập quán lễ hội ở địa phương ; kĩ năng về sử dụng ĐDDH, kĩ năng thiết kế hệ thống câu hỏi – kĩ năng tổ chức trò chơi …) theo từng môn : (Toán, Tiếng Việt, TN&XH…). Sắp xếp phân loại chúng vào những bảng, sơ đồ, vào các File (ở máy tính) hay theo mục lục một cách khoa học, hợp lí để dễ tìm khi cần   trong  trường hợp  trí nhớ không đảm bảo chắc chắn.

 

Nhấn vào đây để tải về:

 

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top