Vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng bầu không khí tích cực

Vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng bầu không khí tích cực

Vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng bầu không khí tích cực

Bầu không khí tâm lý của tập thể có ý nghĩa vô cùng to lớn đến trạng thái sức khỏe, tinh thần và năng suất lao động của từng cá nhân và hiệu suất lao động của tập thể, vì vậy quan tâm chăm lo xây dựng bầu không khí tâm lý lành mạnh trong tập thể lao động là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý.

 

Vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng bầu không khí tích cực

Bầu không khí tâm lý của tập thể có ý nghĩa vô cùng to lớn đến trạng thái sức khỏe, tinh thần và năng suất lao động của từng cá nhân và hiệu suất lao động của tập thể, vì vậy quan tâm chăm lo xây dựng bầu không khí tâm lý lành mạnh trong tập thể lao động là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý.

Cụ thể một số biện pháp sau:

+ Vì tâm lý tập thể phụ thuộc điều kịện khách quan bên ngoài tập thể và diều kiện chủ quan bên trong tập thể, trong đó có điều kiện sống và làm việc nên cần cố gắng tập trung cải thiện điều kiện sống và làm việc của tập thể. Cần đảm bảo những điều kiện thiết yếu của việc dạy và học ( trường học xanh, sạch , đẹp : phòng học đúng chuẩn, có phòng nghỉ cho giáo viên, tổ chức điều kiện lao động đạt yêu cầu thẩm mỹ,.... ) để tạo ra những “ cảm xúc thẩm mỹ” tích cực cho cán bộ , giáo viên, nhờ đó mà làm xuất hiện trạng thái thư giãn thoải mái, sảng khoái dễ chịu..... là tiền đề cho tâm trạngvui vẻ, phấn khởi của mọi người . Phải làm sao để cán bộ, giáo viên thấy rằng các nhu cầu chính đáng của họ đang được lãnh đạo quan tâm và cố gắng giải quyết, từ đó họ tin tưởng vào triển vọng phát triển tốt đẹp của cá nhân mình và của tập thể . Sống mà không thấy viễn cảnh gần của sự phát triển tốt đẹp hơn của bản thân và của tập thể thì con người sẽ không còn động lực để phấn đấu .

+ Vì bầu không khí tâm lý của tập thể nảy sinh từ các mối quan hệ liên nhân cách trong tập thể, trong đó có các quan hệ chính thức nên trách nhiệm của người quản lý phải xây dựng cho được một bộ máy tổ chức có hiệu lực. Xác định rõ ràng bằng văn bản vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của từng cá nhân và bộ phận, xây dựng các mối quan hệ phối hợp và trực thuộc thật chặt chẽ và khoa học để sao cho bộ máy vận hành nhịp nhàng, ăn khớp như một thể thống nhất không chồng chéo hoặc cản trở lẫn nhau,....

+ Thường xuyên quan tâm theo dõi trình độ phát triển của tập thể để duy trì nghiêm túc hoặc điều chỉnh hợp lý các mối quan hệ chính thức trong tập thể và xây dựng phương thức quản lý phù hợp với trình độ phát triển của tập thể, Như đã nói việc xây dựng qui chế hoạt động của cá nhân và tập thể, việc xây dựng các mối quan hệ chính thức phối hợp và trực thuộc một cách hợp lý, khoa học là nhằm đảm bảo tính nhất thể của hệ thống, yếu tố quyết định sự tồn tại của tập thể . Tuy nhiên các qui định này dù là sản phẩm của những bộ óc sáng suốt đến đâu thì nó cũng chỉ hợp lý trong một giai đoàn phát triển của tập thể và trong một hoàn cảnh môi trường nhất định . Do đó một mặt, trong quá trình quản lý tập thể cần phải duy trì nghiêm kỷ luật, trật tự, kỷ cương, qui định đã đề ra , mặt khác phải luôn luôn theo dõi sự tương xứng phù hợp giữa những quy chế đó với trình độ phát triển của tập thể và hoàn cảnh môi trường để kịp thời điều chỉnh hợp lý. Mỗi cá nhân trong tập thể luôn luôn biến đổi theo. Trong lúc đó các qui chế làm việc một khi đã được hình thành thì có tính bảo thủ tương đối, nghĩa là nó chậm được thay đổi kịp với trình độ phát triển của tập thể hoặc với sự phát triển của tập thể hoặc với sự biến đổi của môi trường . Lúc qui chế trở thành chướng ngại kìm hãm sự phát triển của cá nhân và tập thể. Vì vậy người hiệu trưởng phải luôn luôn xác định được tập thể sư phạm mà mình quản lý đang ở giai đoạn phát triển nào, những điều kiện chủ quan bên trong và môi trường khách quan bên ngoài đang tác động như thế nào đến nhà trường. Trên cơ sở đó điều chỉnh phù hợp với trình độ phát triển của tập thể sư phạm .

+ Thường xuyên theo dõi , đánh giá đúng tính chất của các mối quan hệ không chính thức trong tập thể, kịp thời có những biện pháp tác động thích hợp nhằm giải quyết ngay những quan hệ tâm lý căng thẳng giữa các cá nhân hoặc các nhóm với nhau. Nắm chắc các nhóm không chính thức cùng diễn biến các chuẩn mực của nó nhằm đưa ra được đối sách thích hợp, kịp thời để đưa các nhóm lệch chuẩn về đúng quỹ đạo chung của tập thể, không để nó ảnh hưởng xấu đến tập thể .

+ Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà  trường một cách hợp lý, khoa học, thiết thực, đảm bảo nhịp điệu lao động ổn định theo một kế  hoạch đã định, tránh gây những xáo trộn trong hoạt  động, phá vỡ động hình lao động của tập thể.

+ Cần phải kịp thời phát hiện những mâu thuẫn nảy sinh phân tích đánh giá nó một cách khách quan đầy lý trí nhưng khi giải quyết phải thấu tình đạt lý nhằm làm cho đối tượng “ tâm phục khẩu phục”, từ việc áp dụng các biện pháp giáo dục thuyết phục đến các biện pháp hành chính cưỡng chế để giải quyết ngay các mâu thuẫn, không để nó tồn tại lâu và lây lan trong tập thể .

+ Thực hiện dân chủ hóa các hoạt động của tập thể sư phạm thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia vào các quyết định quản lý. Điều này tác động mạnh vào tâm lý con người, tạo cho họ cảm giác được tôn trọng và do đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tích cực hoạt động của họ .

+ Công khai hóa mọi hành động của bộ máy lãnh đạo, đặc biệt là của người hiệu trưởng . Tập thể cần biết người lãnh đạo đang làm những công việc gì và họ đang giải quyết những vấn đề đó như thế nào . Nhờ vậy mà tạo ra sự cẩm thông của tập thể đối với những khó khăn phức tập của người lãnh đạo trong khi giải quyết các nhiệm vụ của tập thể, tạo nên sự gần gủi lãnh đạo tập thể . Họ thấy được lãnh đạo của mình là người công minh và do đó uy tín của người lãnh đạo được nâng lân .

+ Đối xử công bằng, khách quan, công minh với mọi người .

+ Duy trì nghiêm pháp chế của tập thể, xếp người đúng việc, xử lý nghiêm minh những vi phạm qui chế của tập thể.

+ Thường xuyên đánh giá những phẩm chất, năng lực, tư tưởng cán bộ một cách công bằng khoa học và hết sức thận trọng .

+ Không ngừng hoàn thiện nhân cách và phong cách quản lý người lãnh đạo để đạt được yêu cầu vừa là thủi trưởng vừa là thủ lĩnh của tập thể sư phạm .

Bầu tâm lý do tâm trạng của tập thể mà ra các yếu tố sau ảnh hưởng đến tâm trạng :

- Điều kiện sống và hoạt động của tập thể  : Tâm trạng tập thể phản ánh  điều kiện sống và làm việc thuận lợi hoặc khó khăn của tập thể và cá nhân ( Kinh tế ổn định tạo ra tâm trang dễ chịu, điều kiện làm việc của nhà trường thuận lợi, việc tổ chức lao động sư phạm trong nhà trường tổ chức khoa học, nhịp điệu ổn định tạo nên tâm trạng vui vẻ, thư thái,…. Và ngược lại ).

- Tâm trạng phụ thuộc rất lớn vào quan hệ người – người trong tập thể . Tùy theo tính chất tích cực hoặc tiêu cực của các mối quan hệ này mà hình thành nêm tâm trạng tích cực hoặc tiêu cực của các mối quan hệ này hình thành nên tâm trạng tích cực hoặc tiêu cực của các mối quan hệ này mà hình thành nên tâm trạng tích cực hoặc tiêu cực của cá nhân và tập thể . “ Tâm trạng  của mỗi người chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào cách xử sự của những người mà ta giao tiếp với họ “ . Giáo sư Sazop còn nói thêm “ Sức khỏe của người ta phụ thuộc vào cảm xúc và tâm trạng, còn cảm xúc và tâm trạng lại phụ thuộc vào mối quan hệ lẫn nhau đã được hình thành giữa người và người“.

Do đó để xây dựng bầu không khí, cần xây dựng tâm trạng tốt cho tập thể sư phạm :

+ Coi nhiệm vụ cải thiện điều kiện sống và  làm việc của giáo viên cán bộ nhân viên là một nhiệm vụ cơ bản trong công tác của mình. Bằng mọi cách , tận dụng mọi thời cơ để làm tốt điều đó . Làm sao để mọi người thấy được triển vọng tốt đẹp của điều kiện sống và làm việc của họ trong một tương lai gần ( dù hiện tại còn khó khăn ) . Trong mỗi năm học cố gắng chọn một hoặc một vài nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu đạt bằng được, làm tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo .

+ Quan tâm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người trong tập thể, đặc biệt là hoàn thiện mối quan hệ lãnh đạo, những người thừa hành . Theo giáo sư Trần Trọng Thủy, có 53% nguyên nhân tạo ra sự căng thẳng không khí làm việc trong tập thể lao động là do lỗi của người lãnh đạo .

=============

Thầy cô và các bạn quan tâm đến toàn bộ đề tài Nghiên cứu khoa học ứng  dụng này xin nhấn vào đây để tải về

>>>Vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng bầu không khí tích cực

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top