Nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng học sinh yếu ở trường tiểu học

Nâng cao chiệu quả việc bồi dưỡng học sinh yếu ở trường tiểu họcNâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng học sinh yếu ở trường tiểu học

Trong công tác chỉ đạo chuyên môn, qua kiểm tra dự giờ ,các đợt khảo sát chất lượng nắm tình hình học tập của học sinh nhiều năm liền. Tôi nhận thấy trong lớp học, bao giờ cũng có sự chênh lệch về trình độ của học sinh. Mức độ tiếp thu bài và thái độ học tập của học sinh thể hiện rõ trong từng tiết học. Các em học sinh trung bình-  yếu luôn thụ động, ít phát biểu xây dựng bài gây cho tiết học nặng nề. Giáo viên đôi khi không quan tâm chú ý đến các em, khiến cho học sinh yếu khó vượt qua để theo kịp với các bạn trong lớp

Do yêu cầu phổ cập giáo dục và chất lượng của học sinh trong lớp. Từ cuộc vận động thực hiện "hai không" số học sinh chưa đạt chuẩn trong một lớp  vẫn hiện hữu là điều tất yếu. Nhiệm vụ đặt ra cho người cán bộ quản lí và giáo viên chủ nhiệm phải đặt lương tâm và trách nhiệm vào công việc giúp đỡ nâng chất lượng học sinh yếu là nhiệm vụ cấp thiết nhất

Vậy làm thế nào để giúp cho các em học sinh trung bình yếu có thể tiến bộ, nhận thức đúng đắn về động cơ và mục đích học tập. Đó chính là vấn đề mà chúng ta cần đặt  ra và có hướng giải quyết. Sau nhiều năm theo dõi, vận dụng và chọn lọc Tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm chỉ đạo cho tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm trong công tác nâng chất lượng cho học sinh yếu.

Trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của từng năm học, ngoài kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến các em học sinh còn yếu. Để thực hiện kế hoạch đề ra ngay đầu năm học qua khảo sát chất lượng Tôi đã nắm cụ thể danh sách học sinh yếu ở từng khối lớp. Ban giám hiệu có kế hoạch họp phụ huynh thống nhất cách tổ chức phụ đạo cho học sinh. Việc phụ đạo được tiến hành vào 5 buổi chiều trong tuần. Đối tượng là những em học sinh yếu ngồi nhằm lớp. Phân công cụ thể cho từng giáo viên phụ trách giảng dạy theo lịch báo giảng. Nội dung bài dạy là những kiến thức và kinh nghiệm mà các em còn hỏng chưa nắm vững.

Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra sát suất qua các bài làm của học sinh ở từng đợt. Ngoài kế hoạch chung của nhà trường Tôi còn chỉ đạo cho giáo viên có học sinh yếu thường xuyên phụ đạo trực tiếp ở từng tiết học, phân loại đối tượng học sinh để phụ đạo một cách phù hợp nhất và yêu cầu giáo viên luôn theo sát học sinh để đánh giá sự tiến bộ của từng em trong từng giai đoạn.

Tôi yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải tìm hiểu nguyên  nhân dẫn đến học sinh yếu , học sinh ngồi nhầm lớp. Tôi đưa ra một số nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng học sinh yếu để giáo viên có kế hoạch và biện pháp thực hiện

  • Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quan tâm, giao phó trách nhiệm cho nhà trường.
  • Do mất căn bản, bị hỏng kiến thức từ lớp dưới.
  • Do các em chưa có nhận thức đúng đắn về động cơ và mục đích học tập, ham chơi, lười học hay  thiếu phương  pháp học tập
  • Do một số giáo viên còn chậm trong việc đổi mới phương pháp dạy, việc chuẩn bị giáo án,.đồ dùng dạy học còn qua loa, dạy chay...

Những nguyên nhân nêu trên đã tác động vào quá trình của các em, dẫn đến các em chán học, đến trường cho có lệ, không có hứng thú ham thích học... Cuối cùng là kết quả học tập yếu kém, ngồi nhầm lớp.

Xác định rõ một trong những nguyên nhân trên đối với mỗi học sinh là điều quan trọng và công việc tiếp theo của người chỉ đạo chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm là có biện pháp xoá bỏ dần các nguyên nhân đó. Tạo cho học sinh lòng tự tin, niềm hứng thú trong học tập.

Nhấn vào đây để tải toàn bộ  SKKN Nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng học sinh yếu ở trường tiểu học

>>> Nâng cao việc  chỉ  đạo Bồi dưỡng học sinh chậm  tiếp thu ở trường tiểu học

 

Nâng cao việc  chỉ  đạo Bồi dưỡng học sinh chậm  tiếp thu ở trường tiểu học

về:

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top