SKKN Lớp 1

SKKN Chủ nhiệm: Dạy học sinh lớp 1 tự bảo vệ bản thân

SKKN Chủ nhiệm: Dạy học sinh lớp 1 tự bảo vệ bản thân

Read more ...

Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 - tieuhocvn xin trình bày một số  kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 để các thầy cô đồng nghiệp tham khảo, góp ý như sau:

Read more ...

8 Biện pháp giúp học sinh Lớp 1 rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc

8 Biện pháp  giúp học sinh Lớp 1 rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc

Để giúp học sinh rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc giáo viên tiểu học - giáo viên lớp 1 cần  áp dụng những biện pháp sau:

Read more ...

Dạy Kỹ năng so sánh các số có hai chữ số ở lớp Một

Dạy Kỹ năng so sánh các số có hai chữ số ở lớp Một 

1. Introduction:

Với học sinh lớp Một khi học về “so sánh các số có hai chữ số” thì vẫn còn một số em làm bài chưa được tốt . Có em chỉ so sánh các chữ số hàng đơn vị thôi đã kết luận số lớn, số bé; lại có em chưa tính kết quả các vế của phép tính, chưa có cơ sở thực tế đã so sánh và kế luận sở dĩ còn có em sai như vậy là vì các em chưa có “ Kỹ năng so sánh các số có hai chữ số ở lớp Một”

Read more ...
Top