Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt hơn phần luyện nói

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1  học tốt hơn phần luyện nói

 

Nói, là một trong 4 kỹ năng cơ bản ( nghe, nói, đọc, viết) cần rèn luyện và phải đạt được khi hoàn thành chương trình Tiếng Việt lớp 1. Rèn kỹ năng nói là giúp học sinh phát triển ngôn ngữ nói. Rèn luyện, giúp học sinh luyện nói tốt tức là cơ sở nền móng cho việc phát triển ngôn ngữ nói, viết trong suốt bậc học và cả sau này. Ngoài ra, luyện nói cho học sinh, sẽ giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp. Các em biết sử dụng từ, phát huy trí tưởng tượng về ngôn ngữ theo 1 chủ đề, hoàn cảnh giao tiếp . Ở học sinh lớp 1 ngôn ngữ chưa phát triển, vốn từ các em cong hạn chế, chưa biết cách dùng từ.

 

 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1  học tốt hơn phần luyện nói

 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1  học tốt hơn phần luyện nói

 

Thầy cô và các bạn Hãy nhẫn vào đây để tải về

 

 

 

Nói, là một trong 4 kỹ năng cơ bản ( nghe, nói, đọc, viết) cần rèn luyện và phải đạt được khi hoàn thành chương trình Tiếng Việt lớp 1. Rèn kỹ năng nói là giúp học sinh phát triển ngôn ngữ nói. Rèn luyện, giúp học sinh luyện nói tốt tức là cơ sở nền móng cho việc phát triển ngôn ngữ nói, viết trong suốt bậc học và cả sau này. Ngoài ra, luyện nói cho học sinh, sẽ giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp. Các em biết sử dụng từ, phát huy trí tưởng tượng về ngôn ngữ theo 1 chủ đề, hoàn cảnh giao tiếp . Ở học sinh lớp 1 ngôn ngữ chưa phát triển, vốn từ các em cong hạn chế, chưa biết cách dùng từ. Đặt biệt là học sinh vùng nông thôn khi hướng dẫn học sinh luyện nói theo chủ đề người giáo viên gặp rất nhiều khó khăn. Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy lớp 1, bản thân tôi nhận thấy: đa số học sinh khi học phần luyện nói thường nói trống không, không đầy đủ câu, các em nhút nhát, thiếu tự tin, nói không theo chủ đề yêu cầu… Làm thế nào để có thể giúp học sinh vùng nông thôn học tốt phần luyện nói là câu hỏi đặt ra cho nhiều giáo viên trong đó có tôi. Để khắc phục những vấn đề trên giúp HS lớp 1 học tốt hơn phần luyện nói theo chủ đề trong môn Tiếng Việt, tôi đã áp dụng một số biện pháp mà trên thực tế tôi nhận thấy đã đạt hiệu quả tốt. Và đó là lý do tôi chọn đề tài "Một số biện pháp giúp HS lớp 1 học tốt hơn phần luyện nói theo chủ đề trong môn Tiếng Việt " .

 

Thầy cô và các bạn Hãy nhẫn vào đây để tải về

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top