SKKN - Lớp 2

Cách tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2 qua giờ Tập làm văn

Cách tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2 giờ Tập làm văn
Phân môn Tập làm văn có vị trí rất quan trọng, là chìa khóa mở ra kho tàng văn hóa trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội của con người. Đối với học sinh thì việc diễn đạt những điều mình đã biết, đã hiểu thành câu, thành đoạn văn có vai trò quan trọng , giúp học sinh có đủ điều kiện để sử dụng Tiếng Việt đạt hiệu quả cao trong học tập và trong giao tiếp hàng ngày. Thông qua việc học Tiếng Việt rèn cho học sinh năng lực tư duy, giáo dục cho các em tư tưởng, tình cảm trong sáng...

Read more ...

Giúp học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn trong giờ Tập làm văn

Sáng Kiến Kinh -nghiệm Lớp 5 hay Tải ngay Miễn phíGiúp học sinh lớp 2 viết  đoạn văn ngắn  trong giờ Tập làm văn
 Trong chương trình Tiếng Việt lớp 2, ngay từ đầu năm học, các em được làm quen với đoạn văn và được rèn kỹ năng viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu. Trong quá trình làm bài, tieuhocvn  nhận thấy các em còn lúng túng, nhiều HS làm bài chưa đạt yêu cầu. Các em thường lặp lại câu đã viết, dùng từ sai,cách chấm câu còn hạn chế  có em viết không đúng yêu cầu của đề bài hoặc có những bài làm  đảm bảo về số câu nhưng viết không đủ ý.

Read more ...

Tập huấn cách ra đề Toán và Tiếng Việt theo thông tư 22

Tập huấn cách ra đề Toán và Tiếng Việt  theo thông tư 22
1. Ra đề theo thông tư 22/2016 có 4 mức độ.
Mức 1: Biết  kiến thức, kĩ năng đã học.
Mức 2: Thông hiểu: Học gì hiểu đấy, nhắc lại.
Mức 3: Vận dụng: Thay điều kiện, hoàn cảnh, làm được
Mức 4: Vận dụng sáng tạo: Vận dụng linh hoạt trong cuộc sống.

Read more ...

Rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 2 ở vùng nông thôn

Rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 2 ở vùng nông thôn
Là giáo viên chủ nhiệm lớp hai, học sinh còn quá non nớt, luôn được sự giáo dục tận tình khéo léo của giáo viên. Để rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 2 ở vùng nông thôn . Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 cần cụ thể các biện pháp như sau:
      - Đầu năm học, liên hệ với giáo viện lớp cũ-lớp mà mình nhận chủ nhiệm để nắm tình hình học sinh đặc biệt là những đối tượng đạo đức còn chưa tốt.

Read more ...
Top