Rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 2

Rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 2

Rèn luyện các kĩ năng thực hành hành vi đạo đức cho học sinh lớp 2 - Như chúng ta đã biết điều quan trọng nhất đối với giáo viên chủ nhiệm là phải có tâm với học sinh, từ đó mới tìm ra cách giáo dục các em có hiệu quả.Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo quyền lợi chính đáng, thưởng phạt phân minh, kịp thời, công bằng đối với tất cả học sinh không được phép trù úm, ghẻ lạnh, phân biệt đối xử với học sinh. Không có công thức nào chung nhất cho công tác chủ nhiệm, nhưng trước tiên cần phải có cái tâm, lòng nhiệt tình và phương pháp hợp lý thì sẽ đem lại thành công. Phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình và tận tâm với công việc.

Rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 2

1. Giới thiệu:

Rèn luyện các kĩ năng thực hành hành vi đạo đức cho học sinh lớp 2 - Như chúng ta đã biết điều quan trọng nhất đối với giáo viên chủ nhiệm là phải có tâm với học sinh, từ đó mới tìm ra cách giáo dục các em có hiệu quả.Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo quyền lợi chính đáng, thưởng phạt phân minh, kịp thời, công bằng đối với tất cả học sinh không được phép trù úm, ghẻ lạnh, phân biệt đối xử với học sinh. Không có công thức nào chung nhất cho công tác chủ nhiệm, nhưng trước tiên cần phải có cái tâm, lòng nhiệt tình và phương pháp hợp lý thì sẽ đem lại thành công. Phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình và tận tâm với công việc. Phải gần gũi yêu thương tôn trọng học sinh. Mỗi giáo viên thực sự là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo thể hiện qua tư tưởng, tác phong ngôn ngữ, cách làm việc và ứng xử hàng ngày. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm tôi đưa ra các biện pháp sau đây.

Biện pháp 1: Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp

Biện pháp 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp giỏi quản lý, tổ chức, kiểm tra.

Biện pháp 3: .Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh

Biện pháp 4: Đầu tư các phong trào mũi nhọn  nhà trường tổ chức

Biện pháp 5: Nêu gương và khen thưởng

2. Tác giả: tieuhoc.info

3. Môn: Đạo đức lớp 2

4.Phạm vi áp dụng .Cấp trường

5. Size: 26.65 Mb

6. Link cho thầy cô tải về -  download :

From direct link: How to Manage Eduction file and documents in the Primary School

From link : How to Manage Eduction file and documents in the Primary School

Note: This ebook is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

   

___________________________________http://englishebook.info__________________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top