Những biện pháp dạy tốt Bài thể dục Phát triển chung lớp 3

Những biện pháp dạy tốt Bài thể dục Phát triển  chung lớp 3

Mỗi giờ dạy thể dục là là mỗi bước đi bằng hành động cụ thể trong quá trình biến mục đích nội dung giáo dục thành kết quả thực tế. Vì vậy mỗi giờ dạy đều phải làm cho học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng, được bồi dưỡng về phẩm chất ý chí và được thúc đẩy thể lực tăng tiến không ngừng, muốn đạt được toàn diện phải thực hiện các bước sauBước 1:  Tìm hiểu tình hình học sinh:
- Ngay từ đầu năm nhà trường có kế hoạch với trạm y tế địa phương kiểm tra toàn bộ sức khoẻ học sinh. Đặc biệt chú ý đến các bệnh tật mãn tính, tình hình phát triển của cơ thể, chú trọng một số chỉ số cơ bản
- Trước giờ học dạy cần nắm chắc những diễn biến sức khoẻ, hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt, kết quả của bài trước, những thay đổi tổ chức học tập, những vấn đề chung của cả lớp và của những em cá biệt. Từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch, mức độ, hình thức, phương pháp lên lớp.

Bước 2: Nghiên cứu tài liệu, tham khảo sách giáo viên, sách thíết kế bài dạy, sách báo giáo dục thời đại…
 - Nắm vững đặc điểm, yêu cầu của nội dung giảng dạy như: Yêu cầu kỹ thuật từng động tác, độ khó, mấu chốt kỹ thuật, khối lượng vận động, thứ tự trước sau của động tác, mối liên hệ giữa các động tác, mối liện hệ giữa các nội dung…dự kiến những sai lầm có thể xảy ra ở học sinh để đề phòng hoặc sửa chữa. Định ra lượng vận động cho từng nội dung và cả giờ học tìm cách tổ chức động viên học sinh tập luyện.

Bước 3: Lập kế hoạch dạy học và soạn bài dạy:
- Xây dựng kế hoạch dạy học rất cần thiết cho mỗi hoạt động giáo dục xác định nhiệm vụ toàn diện (về kiến thức kỹ năng, phẩm chất ý chí,và rèn luyện thể lực) yêu cầu phải cụ thể (mức độ học tập động tác mới, ôn bài cũ, cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu…)
- Tập luyện trước những động tác của bài thể dục phát triển chung cho chính xác. Có như thế vừa nâng cao kỹ thuật, khi lên lớp tập mẫu có chất lượng cao vừa phát hiện những thiếu sót cần sữa chữa bổ sung cho hoàn chỉnh nội dung dạy của bài thể dục.

Bước 4:   Bồi dưỡng cán sự thể dục:
 - Mỗi tổ có một cán sự để giúp giáo viên, chọn lựa những em có trình độ thể lực tốt, có khả năng tổ chức, tích cực gương mẫu trong học tập có uy tín trong tổ để hướng dẫn các bạn hỗ trợ giáo viên trong tập luyện phát hiện những sai trái của từng động tác báo cáo với giáo viên để sữa sai kịp thời.

Bước 5:  Chuẩn bị và kiểm tra sân bãi dụng cụ:
- Phải chuẩn bị đầy đủ, sân bãi, dụng cụ, tránh hướng gió, hướng ánh nắng đối diện với mặt học sinh, nơi có không khí thoáng mát, cách xa những nơi có những hoạt động dễ làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Dụng cụ tập luyện phải vừa tầm vóc, vững chắc, đầy đủ, đúng quy cách kỹ thuật. Dụng cụ giảng dạy ( Tập mẫu, tranh ảnh trực quan, vật làm chuẩn…..) phải rõ ràng, chính xác. Giáo viên cần đến trước để kiểm tra dụng cụ, thiết bị ….có đầy đủ chưa.
 - Học sinh phải chuẩn bị tốt về tinh thần tư tưởng, tổ chức kỷ luật, trang phục tập luyện phù hợp với môn thể dục.

Bước 6:  Tiến hành tiết dạy:
- Khi dạy bài thể dục phát triển chung: Học động tác mới tôi nêu tên động tác và làm mẫu hoàn chỉnh động tác giải thích ngắn gọn mà chính xác.
           + Thực hiện đúng những nội đung đã soạn trong giáo án.
           + Thực hiện vai trò chủ đạo giáo dục và phát huy tính tich cực tự giác của học sinh.
           + Thực hiện đầy đủ và linh hoạt các bước lên lớp, các nguyên tắc phương pháp giảng dạy và các điều kiện dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy nhất là để cho học sinh được tập luyện nhiều.
           + Sử dụng và điều khiển cán sự tốt giúp giáo viên sửa sai kịp thời đối với học sinh trung bình, yếu tập sai động tác.
           + Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

Bước 7:  Phân tích đánh giá giờ dạy:
- Đánh giá phản ảnh thực trạng đồng thời tìm những biện pháp giải quyết tình hình, sửa chữa sai sót của học sinh sau mỗi tiết dạy, giáo viên cần nhìn lại toàn bộ những khâu lên lớp, tiến hành các bước lên lớp theo đúng kế hoạch đề ra không, nội dung tập luyện có hoàn thành được nhiệm vụ yêu cầu hay không, việc áp dụng hình thức tổ chức và sử dụng các phương pháp giảng dạy có thích hợp có hiệu quả không, khối lượng vận động có phù hợp với yêu cầu của bài và năng lực học sinh, kết quả tập luyện của học sinh tiếp thu đến đâu, tồn tại những gì, tinh thần thái độ và tổ chức kỹ luật của học sinh khi lên lớp ra sau…..Những vấn đề được phân tích sau tíết dạy giáo viên phải ghi vào phần cuối giáo án, hoặc sau một học kì, cần phân tích đánh giá khái quát các vấn đề, những vấn đề này được ghi vào sổ công tác chuyên môn.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top